Sökning: "Latin America"

Visar resultat 21 - 25 av 216 uppsatser innehållade orden Latin America.

 1. 21. Factors triggering currency and banking crises, An empirical study of Latin America during 1990-2010

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :Latin America; Currency crisis; Banking crisis; Binary choice model; Panel data model; Incidental parameter problem; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper examines factors that triggered widespread currency and banking crises in Latin America during 1990-2010 by looking at specific macroeconomic and financial variables. The paper aim to contribute to the vast literature of financial crises by distinguishing itself in three ways. LÄS MER

 2. 22. Economic Sanctions as an Indirect Regional Threat : The Regional Impact of Sanctions on the Level of Human Rights Protection in Non-sanctioned Countries

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Wahlsten Christopher; [2018]
  Nyckelord :human rights; sanctions; unintended consequences; regional emulation; difference-in-differences; CIRI; PTS;

  Sammanfattning : It is generally held that economic sanctions have an adverse effect on human rights in sanctioned countries, but what about the non-sanctioned countries? Previous research has found that human rights sanctions appear to have a deterring effect on non-sanctioned countries in Latin America which, in turn, led to human rights improvements. The assumption from these findings suggests that countries improve their human rights in fear of being sanctioned themselves. LÄS MER

 3. 23. Different paths of urbanization: the unconventional case of developing countries

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Alberto Palacios Abad; [2018]
  Nyckelord :Urbanization; Structural Change; Natural Resources; Developing Countries.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Developing countries have undergone a process of rapid urbanization since the 1950s. However, some of them did not follow the “natural” path of urbanization, implying that additional factors also played an important role in the process of urbanization. LÄS MER

 4. 24. Bevarande av sengångare (Bradypus variegatus, Choloepus hoffmanni, Bradypus pygmaeus)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Therése Granlund; [2018]
  Nyckelord :sengångare; bradypus; choloepus; bevarande; hot;

  Sammanfattning : Sengångare är fascinerande djur som vi fortfarande inte vet särskilt mycket om. Deras popularitet i media har ökat markant de senaste åren, och många förundras över deras annorlunda beteenden och levnadssätt. LÄS MER

 5. 25. Migration from Central America and the Caribbean: The Impact of Social Indicators on Labor Market Performance

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Lena Reibstein; [2018]
  Nyckelord :migration; integration; Central America; Caribbean; labor market participation; social capital; Business and Economics;

  Sammanfattning : In the last 50 years, immigration from Central America and the Caribbean to the United States of America has been increasing. Because these immigrants often find themselves in vulnerable positions, their successful integration into society should be of public interest. LÄS MER