Sökning: "Latin music"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Latin music.

 1. 1. The Impact of Artists on consumer's behavior : A study on how artists influences on consumer's purchasing behavior in latin  countries

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Redovisning, Marknadsföring, SCM, Informatik och Rättsvetenskap; Jönköping University/IHH, Marketing and Logistics

  Författare :Miguel Angel Serrano Manchón; [2021]
  Nyckelord :Influencer marketing; Consumer’s Behavior; Viral Marketing; Latin Countries; Purchasing Behavior; Latin music; Marketing de influenciadores; comportamiento del consumidor; marketing viral; países latinos; comportamiento de compra; música latina;

  Sammanfattning : Background: We currently live in a time when consumers trust more on social media and less on traditional advertising as a source of information for their purchasing decisions. Social media and traditional advertising must be integrated somehow so that marketers can communicate more effectively with their target market. LÄS MER

 2. 2. Kroatiska glagolitiska missalen från 1631 till 1927 i jämförelse med Missale Romanum. Språklig och musikalisk analys av inledningsprefationen och prefationsbönen för ordinarie söndagar, högtider och vardagar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Ivan Kovačić; [2020-02-13]
  Nyckelord :fornkyrkoslaviska; Kroatiska glagolitiska missalen; prefation; Croatian glagolitical missals; old church slavonic; preface;

  Sammanfattning : The thesis analyzes the text and the melodies in the preface of ordinary Sundays, holidays andweekdays in croatian glagolitic missals from 1631, 1706, 1741, 1893, 1914 and 1927 with thepurpose to examine if the translation and its melodies follow the melodies in the roman missal– Missale Romanum.To find an answer to the question the musical notes in Missale Romanum and the Croatianmissals are transcribed into numbers where each note has a numerical value so it can becompared easily by readers lacking the reading skills of Gregorian square notes. LÄS MER

 3. 3. Stabat Virgo dolorosa

  Master-uppsats, Lunds universitet/Latin; Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Katarina Hallqvist; [2020]
  Nyckelord :Versified Office; Rhymed Office; Compassio Marie; Gregorian Chant; Liturgy; medieval music; stabat; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The genre of Swedish versified offices from the Middle Ages has been utterly unnoticed, despite the great value it bears to research in a number of fields. This is a critical text edition and a musicological edition of the anonymously written Swedish versified office "Stabat Virgo dolorosa", for the feast "Compassio Marie". LÄS MER

 4. 4. Musik i migration : En etnografisk studie om latinamerikanska musiker i Sverige -Motivation, autodidaktik och integration

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Rodrigo Vasquez Rojas; [2019]
  Nyckelord :motivation; autodidaktik; integration; etnografi; dröm; Latinamerika;

  Sammanfattning : In this magister's thesis, the aim is to highlight the circumstances that caused four Latin American autodidactical musicians to leave their countries and migrate in order to settle down in the Swedish capital of Stockholm. The propose is to give a greater understanding of how the musicians learned music and how they perceived their dreams and their motivation in relation to reality. LÄS MER

 5. 5. ¿Fiera salvaje o flan de coco? — un estudio sobre la construcción metafórica de género en letras de reguetón común y feminista

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap; Lunds universitet/Spanska

  Författare :Johanna Hagner; [2019]
  Nyckelord :reguetón; reguetón feminista; Análisis Crítico de la Metáfora; metáforas conceptuales; metáforas gastronómicas; metáforas de comida; metáforas animales; metáforas; género; música; reggaeton; feminist reggaeton; Critical Metaphor Analysis; conceptual metaphors; food metaphors; animal metaphors; metaphors; gender; music; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : La presente investigación examina el papel de la metáfora dentro de la construcción de femineidad, masculinidad y sexualidad en las letras del género musical reguetón. Basándose en un corpus representativo del contenido lírico de, por una parte, el reguetón común y, por otra parte, la corriente de reguetón feminista, el estudio toma una perspectiva interdisciplinaria combinando la lingüística cognitiva, el Análisis Crítico del Discurso y la perspectiva de género en su análisis. LÄS MER