Sökning: "Latinamerika"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet Latinamerika.

 1. 1. Environmental Justice: The Link Between Social Injustices And Environmental Problems? : A Content Analysis Of Three Newspapers In Latin America

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Thea Rivas; [2021]
  Nyckelord :Environmental Justice; Sustainable Development; Social Equality; Environmental Science; Ecuador; Chile; Bolivia; Latin America; South America; Human Ecology; Ecological Modernization; Miljörättvisa; Hållbar utveckling; Social Jämlikhet; Miljövetenskap; Ecuador; Chile; Bolivia; Latinamerika; Sydamerika; Humanekologi; Ekologisk Modernisering; Justicia Ambiental; Desarrollo Sostenible; Igualdad Social; Ciencias Ambientales; Ecuador; Chile; Bolivia; América Latina; América del Sur; Ecología Humana; Modernización Ecológica;

  Sammanfattning : Environmental problems can have an impact on both the ecological and social spheres for people; yet, depending on social status, the impacts might be felt differently. Latin America is a continent deeply affected by environmental conflicts and inequalities, which continues to affect indigenous peoples in the region. LÄS MER

 2. 2. Sexuellt utnyttjande och korruption En kvantitativ studie av sambandet mellan individers utbildning och uppfattning samt upplevelse av ’sextortion’ i Latinamerika

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Lindgärde; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Several studies about corruption show that gender has a spectrum of its own regarding the subject. Amongst several corruption forms that are based on gender, a specific one is the combination of sexual exploitation and corruption, also defined as sextortion. The costs of the issue are severe for individuals and societies. LÄS MER

 3. 3. Is Deforestation in Colombia Caused by Oil Palm Expansion?

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Mona Date; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The palm oil industry is growing globally and palm oil is today the most used vegetable oil for biofuels, however, over the last years research has showed that it has caused great deforestation in Southeast Asia where the grand majority of oil palm is produced. There has also been reports on poor working conditions showing that the palm oil is not socially sustainable either. LÄS MER

 4. 4. Interactive Local Driller Mapping for Different Hydrogeological Areas of Bangladesh : Enabling Access to Information

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Celina Ankarstig; Victoria Berggren; [2020]
  Nyckelord :Bangladesh; Arsenic; GIS; Driller; Drinking Water; Visualization; Interactive Map; Bangladesh; Arsenik; GIS; Brunnsborrare; Dricksvatten; Visualisering; Interaktiv karta;

  Sammanfattning : Exposure to arsenic in drinking water can cause several types of cancer and numerous cardiovascular and respiratory diseases. A country that suffers from widespread contamination of arsenic in drinking water is Bangladesh, where the contamination has been classified as the largest mass poisoning of a population in history. LÄS MER

 5. 5. "Ursäkta mig, snälla!" : Artighet i svenska språket. Ett huvudbry för nyanlända andraspråksinlärare.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Karin Rydholm; [2020]
  Nyckelord :stance; artighet; ansikte; takt; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur artighet i språk kan ha betydelse för andraspråksinlärares motivation och attityd till språkinlärandet. Det faktum att artighet inte finns kodifierat i det svenska språket och att vi sedan en längre tid har anammat du-tilltalet i Sverige, kan ställa till problem för många grupper av andraspråksinlärare som är vana vid att ha språkliga verktyg för artighet i kommunikationen med andra. LÄS MER