Sökning: "Latinsk litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Latinsk litteratur.

 1. 1. Kärlekens språk hos Sextus Propertius

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Latin

  Författare :Peter Fransson; [2008]
  Nyckelord :Latin literature; kärlek; poesi; metaforer; Latin; Propertius; Latinsk litteratur; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En studie i hur Propertius använder sig av olika metaforer för att beskriva och förmedla kärlekens abstraktion.... LÄS MER

 2. 2. Med fullmakt från höjden. Två översättningar av heliga Birgittas uppenbarelser, bok VII

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Latin

  Författare :Solveig Nyberg; [2008]
  Nyckelord :Latinsk litteratur; Latin literature; revelation; översättning; Heliga Birgitta; Härdelin; Alf; Lundén; Tryggve; Wollin; uppenbarelse; Lars; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats jämförs två nusvenska översättningar från latinet av några kapitel i heliga Birgittas uppenbarelser, bok VII. De svenska översättningar som jämförs är Tryggve Lundéns, tryckt 1958, och Alf Härdelins från 2003. LÄS MER

 3. 3. Måla vitt, måla svart - en studie i Ciceros tal Pro Caelio och In Pisonem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Latin

  Författare :Emmy Eklundh; [2008]
  Nyckelord :Latin literature; Latin; In Pisonem; Cicero; Pro Caelio; Latinsk litteratur; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar hur Cicero i dessa tal arbetar för att utmåla de tilltalades karaktärer i ett juridiskt fall och ett politiskt fall. En förutsättning för mitt arbete är det faktum att Cicero väljer att starkt betona deras olika karaktärsdrag, som vid en första anblick kan tyckas ovidkommande. LÄS MER

 4. 4. Metaforer i Ciceros Pro Caelio

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Latin

  Författare :Anders Dahlström; [2008]
  Nyckelord :Pro Caelio; Cicero; Metaforer; Lakoff; Georg; Humanities; Latin literature; Latinsk litteratur; Humaniora; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utifrån Lakoffs och Johnsons metaforteorier i Metaphors We Live by (1980/2003) undersöka vilka typer av metaforer Cicero använder sig av i Pro Caelio.... LÄS MER

 5. 5. "Mens mea multis anxietatibus evecta..." En 1600-talsläkares bestyr och besvär Utgåva av brev från Jakob Robertsson till Axel Oxenstierna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Latin

  Författare :Gabrielle Hansen; [2006]
  Nyckelord :Latinsk litteratur; Latin literature; Latinska språket; Latin language; 1600-talsläkare; Jakob Robertsson; Axel Oxenstierna; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En utgåva av sju utvalda brev från livläkaren Jakob Robertsson (1566-1652) till rikskansler Axel Oxenstierna. Breven är skrivna på latin och utges med en regest till varje brev... LÄS MER