Sökning: "Laundry Systems"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Laundry Systems.

 1. 1. Phosphorous Precipitation in Source Separated Greywater for Direct Environmental Release.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Ashley Hall; [2022]
  Nyckelord :water; wastewater; source separation; greywater; phosphorous; precipitation; utfällning; Chemical Engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As our understanding of the impact humans have on the environment changes, so too do the mitigation strategies we employ to prevent it. One major source of anthropogenic pollution is wastewater effluent. LÄS MER

 2. 2. RFID inom textiltvätteri : Fördelar, nackdelar, kritiska framgångsfaktorer och steg för implementering - En fallstudie hos Lindbytvätten

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Rijad Saljunovic; Jesper Wilén; [2022]
  Nyckelord :Textiltvätt; RFID; fördelar; nackdelar; kritiska framgångsfaktorer; implementering;

  Sammanfattning : Background: Lindbytvätten is a textile laundry company that today uses a barcode system for handling and tracking their garments. A part of the era of digitalisation has been that more and more textile laundry companies have implemented RFID systems at their facilities and in their articles. LÄS MER

 3. 3. Möjligheten att använda Viträsket som vattentäkt : En studie om Runmarös vattensituation

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Martina Aspegren; Regina Rutegård; [2021]
  Nyckelord :Runmarö; freshwater; seawater; water source; community facility; Runmarö; grundvatten; sjövatten; vattentäkt; gemensamhetsanläggning;

  Sammanfattning : Sveriges miljömål och FN:s globala miljömål pekar båda på att en god vattenkvalité samt ett hållbart uttag av sötvatten är önskvärt. När allt fler människor flyttar ut permanent till skärgården så ökar också uttaget av grundvatten, speciellt under sommarhalvåret då även sommargäster är på besök. LÄS MER

 4. 4. Separation of microfibers from laundry waste water by hydrocyclone : In cooperation with Electrolux Professional

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anna Cecilia Carolina Lorentzon; [2021]
  Nyckelord :microfiber separation; microfibre separation; hydrocyclone; hydrocyclonic separation; microfibers; microfibres; laundry effluent; laundry waste water; laundry wastewater;

  Sammanfattning : Microfibers, textile fibres shorter than 5 mm, and are shed from fabrics during wear and released into the laundry effluent during washing. When passed through the wastewater treatment plant (WWTP), they adsorb toxins, heavy metals and pathogens before being released into the environment. LÄS MER

 5. 5. Analysis of computers for controlling a laundry network system

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Ane Perez de Arenaza; [2019]
  Nyckelord :laundry system; computer performance; Industrial PC; benchmark testing; performance monitor;

  Sammanfattning : This document describes the work for the master’s thesis in Electrical Engineering carried out at Electrolux Laundry Systems. In this project the computers that control the laundry system have been compared in order to verify the performance of the whole system. LÄS MER