Sökning: "Laura Berglund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Laura Berglund.

 1. 1. Analysis of Drop-outs in a 2-year Follow-up of individuals exposed to Whiplash Trauma

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Elin Berglund; Laura Holopainen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Most studies that investigate the relationship between temporomandibular disorders (TMD) and whiplash are cross-sectional, but in order to identify risk factors prospective studies are needed. The reliability of prospective studies is dependent on representative follow-up groups. LÄS MER

 2. 2. Svenska världsarv som besöksmål

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM); Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Zandra Sjöholm; Laura Berglund; [2013]
  Nyckelord :Världsarv; besöksmål; attraktivitet; marknadsföring; service och turismutveckling;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur Svenska världsarv utvecklas som besöksmål genom att identifiera och kartlägga strategier inom attraktivitet, marknadsföring och service samt huruvida andra åtgärder genomförs för att attrahera besökare.Tidigare forskning kring utveckling av Svenska världsarv har visat sig vara knapphändig då världsarv i Sverige är en förhållandevis modern företeelse, därav skildrar detta examensarbete besöksverksamheten hos världsarven i deras olika faser av utvecklingsprocessen. LÄS MER