Sökning: "Laura Mulvey"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Laura Mulvey.

 1. 1. Hon som huvudroll : En komparativ studie av Lara Croft, Bayonetta, Emily Kaldwin och Billie Lurk

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Jasmine Kangasniemi; [2019]
  Nyckelord :Video games; performativity; male gaze; Lara Croft; Tomb Raider; Bayonetta; Emily Kaldwin; Billie Lurk; Dishonored 2; Dishonored: Death of the Outsider; Spel; performativitet; manlig blick;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine how Lara Croft, Bayonetta, Emily Kaldwin and Billie Lurk have been portrayed in their respective games. The questions at issue have examined how these four characters have been portrayed by their appearance on the cover of their games and how they’ve been depicted in gameplay. LÄS MER

 2. 2. Disneys feministiska ikon – eller? : En feministisk analys av filmen Mulan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Nicolina Palmcrantz; Marlene Gröning; [2018]
  Nyckelord :feminism; Disney; gender; power; narrative; Mulan; masquerade; gaze; Bechdel-Wallace; movie; feminism; Disney; genus; makt; narrativ; Mulan; maskerad; blick; Bechdel-Wallace; film;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras Disneyfilmen Mulan från 1998 ur ett feministiskt perspektiv. I en tid då feminismen återigen står högt upp på dagordningen och eftersom det fortfarande debatteras kring Mulan och feminism ville vi författare undersöka på djupet om Mulan kan kallas för feministisk. LÄS MER

 3. 3. Moores gaze : En komparativ analys av ikoniskt och lingvistiskt framställt våld mot kvinnliga karaktärer i tre graphic novels av Alan Moore

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Nils Byrén; [2017]
  Nyckelord :Alan Moore; semiotics; graphic novels; comics; Roland Barthes; Laura Mulvey; male gaze; picture rhetoric; violence; female charakters; The League of Extraordinary Gentlemen; Watchmen; Batman the killing joke; Retorik; serier; graphic novels; Male gaze; Roland Barthes; Laura Mulvey; Alan Moore; semiotics; bildens retorik; comics; The League of Extraordinary Gentlemen; Watchmen; Batman the killing Joke; misogony; våld; bild; text; kvinnliga karaktärer;

  Sammanfattning : Seriemediet inkorporerar lingvistiska och ikoniska tecken för att uttrycka etiska, moraliska, sociala och politiska budskap, vilka kan slätas över av en underhållande och tilltalande form. Detta gör mediet lämpligt för en retorisk analys. LÄS MER

 4. 4. And the Oscar goes to... : En feministisk filmanalys av de karaktärer som spelas av kvinnor som vunnit en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll mellan åren 2010 - 2015.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Viktoria Lindquist; Ida Cavallin; [2017]
  Nyckelord :Postfeminism; Oscar Academy; Female Leading Role; Feminist Film Theory; Laura Mulvey; Postfeminism; Oscars Academy; kvinnliga huvudroller; feministisk filmteori; Laura Mulvey;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Per Hasselberg och Flickan som erotiskt objekt. En problematiserande analys av den nakna kroppen reproducerad i Per Hasselbergs skulpturer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Elsa Henriksdotter; [2016-04-05]
  Nyckelord :Per Hasselberg; Den nakna kvinnokroppen; Näckrosen; Snöklockan; Grodan; Kvinnlig sexualitet; Kvinnokroppen i konsten; Pornografi; Den manliga blicken; Male gaze; Passiva kvinnan; Framing; The female nude; Kapital; Sociala rummet; Lynda Nead; Laura Mulvey; Bourdieu;

  Sammanfattning : I denna uppsats tittar jag närmare på Per Hasselbergs tre lovordade skulpturer, Näckrosen,Snöklockan och Grodan. Jag vill se vilken typ av naken kvinnokropp och kvinna som Per Hasselberg reproducerar i sina verk, och på vilket sätt etiska och moraliska värderingar kan tänkas ha förbisetts i konsten när vi fortsatt reproducera dessa verk in i 2000- talet. LÄS MER