Sökning: "Lauren Southern"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Lauren Southern.

 1. 1. "Expropriation without compensation" : En kritisk diskursanalys av representationer i den folkfinansierade internetdokumentären Farmlands

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Carl-Magnus Lilljedahl; Oscar Borg; [2019]
  Nyckelord :Documentary; crowdfunding; Farmlands; Lauren Southern; truth; alt-right; South Africa; Dokumentärfilm; folkfinansiering; Farmlands; Lauren Southern; sanning; alt-höger; Sydafrika;

  Sammanfattning : Den här studien analyserar Lauren Southerns dokumentärfilm Farmlands, som skildrar konflikten mellan vita och mörkhyade om äganderätten till mark i Sydafrika. Vi analyserar Farmlands utifrån dess språkliga och visuella representationer av den vita respektive mörkhyade befolkningen. LÄS MER

 2. 2. Diversity of barley yellow dwarf-associated viruses in winter cereals of Southern Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. Of Plant Biology

  Författare :Marcelle Lauren Johnson; [2019]
  Nyckelord :barley; BYDV; luteovirus; polerovirus; Skåne; wheat;

  Sammanfattning : Barley yellow dwarf virus (BYDV) is a widespread complex of virus species of cereal crops in the world, known to infect both wild and cultivated plants of the family Poaceae, having the effect of yield reductions and subsequently large economic losses to farmers. Barley yellow dwarf disease (BYD) is a result of infection from BYDV species (genus: Luteovirus) and cereal yellow dwarf virus (CYDV; genus: Polerovirus). LÄS MER

 3. 3. “To shape God, Shape Self”: The Political Manipulation of the Human Body and Reclamation of Space in Octavia E. Butler’s The Parable of the Sower

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lisa James; [2018]
  Nyckelord :Butler; human body; space; society; Contemporary America; literature; dystopia; Los Angeles; Southern California; ecology; global warming; sociopolitics; gender; stereotypes; race; ethnicity; stagnation; patriarchy; female voice; hysteria; feminist studies; social reform; movement; migration; nomadology; Octavia Butler; empathy; sympathy; Parable of the Sower; hyperempathy;

  Sammanfattning : This paper considers the role of the human body in Octavia E. Butler’s The Parable of the Sower and the way it interacts with defined space to stage expressive forms of political opposition. LÄS MER

 4. 4. Autenticitet : En studie som behandlar Auschwitz-Birkenau-museets och Livrustkammarens presentationer av autenticitet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Catarina Laurén; Grace Hung; James Johansson; [2013]
  Nyckelord :Authenticity; Auschwitz; Auschwitz-Birkenau; memorial; museum; Preservation; Oswiecim; Oświęcim; Poland; Royal; Armoury; Stockholm.; Autenticitet; Auschwitz; Auschwitz-Birkenau; minnesplats; Museum; Bevarande; Oswiecim; Oświęcim; Polen; Livrustkammaren; Stockholm.;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar en jämförelse hur Auschwitz-Birkenau-museet samt Livrustkammaren arbetar med sina respektive artefakter rörande bevarandeperspektivet. Detta innebär att författarna kommer fokusera på hur respektive museum arbetar för att bevara autenticiteten i de artefakter som finns. LÄS MER