Sökning: "Laurentius Petri"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Laurentius Petri.

 1. 1. Kyrkofäder, reformatorer och ”ofromma oxförare” - Bruket av kyrkofäderna i polemik gentemot kalvinism och romersk katolicism i Sverige 1527-1604

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Anders Lundberg; [2012]
  Nyckelord :Church Fathers; Reformation History; Polemics; Lutheranism; Calvinism; Roman Catholicism; Olaus Petri; Laurentius Petri; Abraham Angermannus; Olaus Martini; History and Archaeology; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : In the writings of Swedish theologians during the Reformation era, there are many references to the Church Fathers, such as Augustine, Tertullian, Ambrose and others. This essay examines, through a descriptive method, the use of the Church Fathers in polemic writing against Roman Catholicism and Calvinism during significant theological conflicts in Swedish Reformation history (1528-1604). LÄS MER

 2. 2. "Itt heligt gestebodh" : En studie av Laurentius Petris syn på prästens roll i nattvarden samt Kristi närvaro i densamma.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Tobias Stark; [2010]
  Nyckelord :Laurentius Petri; nattvard; mässa; instiftelseord; präst; allmänna prästadöme; Kristus; realpresens; transsubstantiation; reformationen; Martin Luther; Olaus Petri; bröd; vin.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en studie av nattvardssynen hos Sveriges förste evangeliske ärkebiskop Laurentius Petri. I huvudsak behandlas hur Laurentius Petri ser på Kristi närvaro i nattvarden och vilken roll som prästen har vid nattvardsfirandet. Utgångspunkten är Laurentius Petris syn på det allmänna prästerskapet. LÄS MER