Sökning: "Lava Omar Salim"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lava Omar Salim.

 1. 1. Dataöverföring från BIM till BEAst Portal genom att uppnå interoperabilitet

  Magister-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Razu Yousuff; Lava Omar Salim; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Krav som är betydelsefulla vid inköp av logistiktjänster : Utifrån corporate social responsibility

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Lava Omar Salim; Daniel Ilia; [2016]
  Nyckelord :Logistics service providers; third party logistic providers; corporate social responsibility; selection criteria; essential requirements; sustainable supply chain management; Tjänsteföretag inom logistik; tredjepartslogistik-aktör; företagens ansvarstagande i samhället; urvalskriterier; avgörande krav; hållbar leverantörskedja;

  Sammanfattning : Background: In a larger picture, companies are hiring third party logistics operators who have the task to manage all or part of logistics operations such as storage, transport and packaging. The case company strives to constantly improve in order to get a better understanding of the requirements in connection with procurement. LÄS MER