Sökning: "Laver"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Laver.

 1. 1. Omsætningshensyn og mindreåriges manglende handleevne i en kreditretlig interessekonflikt: Hvordan afvejer den danske respektive den svenske gældsbrevslov kreditretlige omsætningshensyn og mindreåriges manglende handleevne?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Geske Lovmand Hvid; [2022]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; sakrätt; civilrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Gældsbrevsloven er udviklet i et fællesnordisk samarbejde med en eksplicit ambition om at skabe en fælles gældsbrevslov. Alligevel viser analysen, at interessekollisionen mellem omsætningshen-syn på den ene side og mindreåriges manglende handleevne på den anden side, løses forskelligt i henholdsvis den danske og svenske gældsbrevslov §§ 14 og 19. LÄS MER

 2. 2. Northern-Southern populism in Europe : Political manifestos of the Finns Party, the Sweden Democrats, the League, and the National Rally, 2011-2018

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Heidi Kristina Arling; [2021]
  Nyckelord :Political Ideologies; European Populism; Elections; Manifestos;

  Sammanfattning : For this study, I set out to examine the electoral manifestos of four European populist parties in national elections, in order to analyze the ideological similarities and differences between the Finns Party, the Sweden Democrats, the National Rally, and the League. Political manifestos represent authoritative statements on party policies. LÄS MER

 3. 3. Geophysical investigation of the Arvidsjaur volcanics and the Archean-Proterozoic boundary

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Erik Bjänndal; [2019]
  Nyckelord :Laver SimPEG MT Magnetotelluric Magnetic Inversion;

  Sammanfattning : In this work the magnetic and magnetotelluric (MT) geophysical methods have been used to produce two 3D models for the Laver area in southern Norrbotten. A new discovery of a porphyry copper deposit located at the Lill-Laverberget was reported by Boliden in 2012. LÄS MER

 4. 4. Laver, då som nu : En fallstudie om efterbehandlingens vikt vid planering av gruvor

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Sigvard Bast; Fredrik Schück; [2019]
  Nyckelord :Laver; copper mine; after-treatment; agents’ perspective; impact assessment; Laver; koppargruva; efterbehandling; aktörsperspektiv. konsekvensbeskrivning;

  Sammanfattning : Ökad efterfråga på koppar har inneburit att man börjat prospektera områden där kopparhalten är låg. Ett sådant område är Laver i Älvsbyn kommun där Boliden vill etablera ett dagbrott i vad som förut var ett gruvsamhälle men nu står övergivet. LÄS MER

 5. 5. Palmträdgården

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Ulrika Lavér; [2018]
  Nyckelord :vinterträdgård; Kungsträdgården; palmhus; restaurang; Stockholm;

  Sammanfattning : I've created a winter garden and restaurant as a part of Stockholm's most central, loved and well-attended park, Kungsträdgården. The goal with this project has been to design a public space that adds a functional as well as an aesthetic value to Stockholm, its inhabitants and visitors. .. LÄS MER