Sökning: "Lavinsändare"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Lavinsändare.

 1. 1. Design of a UAV-based radio receiver for avalanche beacon detection using software defined radio and signal processing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och System

  Författare :Richard Hedlund; [2019]
  Nyckelord :Signal processing; Software Defined Radio; Avalanche; Beacon; Antenna; SDR; DSP; Signalbehandling; Mjuvarudefinierad Radio; Lavin; Lavinsändare; Antenn; SDR; DSP;

  Sammanfattning : A fully functional proof of concept radio receiver for detecting avalanche beacons atthe frequency 457 kHz was constructed in the work of this master thesis. The radioreceiver is intended to be mounted on an unmanned aerial vehicle (UAV or drone)and used to aid the mountain rescue teams by reducing the rescue time in findingavalanche victims carrying a transmitting beacon. LÄS MER

 2. 2. Vägen ur laviner : När pudersnö gör ont - om att leva med smärtan efter en lavin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

  Författare :Ulrika Sturén; [2006]
  Nyckelord :lavin; transceiver; snö;

  Sammanfattning : I och med utvecklingen av de breda skidorna har antalet offpiståkare ökat.För många är pudersnö den största frihetskänslan.Men de lätta flingorna bildar en enorm naturkraft som i värsta fall kan innebära döden.Och 17 år gammal snö styr fortfarande livet för en 56-årig kvinna i Varberg. LÄS MER