Sökning: "Law and Political Science"

Visar resultat 1 - 5 av 13472 uppsatser innehållade orden Law and Political Science.

 1. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck. En studie om rättsväsendets hantering av hedersrelaterade mål under 2017-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Manuella Demir; [2021-02-12]
  Nyckelord :Straffrätt; Processrätt; Heder; Hedersrelaterat våld och förtryck; Hedersvåld; Hedersrelaterad brottslighet; Hedersmotiv; Hedersbrott; Straffskärpningsgrund; Försvårande omständighet; Straffvärde; Objektivitetsprincipen; Legalitetsprincipen; Likhetsprincipen; Rättssäkerhet; Kulturella skillnader; Kulturella motiv; Empirisk undersökning; Integrativ rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur rättsväsendet, närmare sagt åklagarna och domstolarna, hanterar hedersrelaterade mål. Fokus ligger på hur rättsläget och rättstillämpningen har sett ut under tidsperioden 2017-2020. LÄS MER

 2. 2. Att vinna den narrativa kampen: En berättelse om Ryssland, strategiska narrativ och en alternativ världsordning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Wilmer Rosell Ödén; [2021]
  Nyckelord :Soft Power; Strategic Narratives; Russian Soft Power; Authoritarian Soft Power; International Relations; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis builds upon the recent literature criticizing the conceptual flaws and liberal bias of soft power studies. It will be argued that these shortcomings have resulted in a faulty understanding of soft power and a rejection of the possibilities of authoritarian soft power. LÄS MER

 3. 3. The Incel Revolution- An analysis of misogyny and the lack of definitions of crimes that should be categorized as incel terrorism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Astrid Askenberger; [2021]
  Nyckelord :incel; terrorism; far-right; misogyny; hatred of women; violence against women; racism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Although attacks carried out by incels are a growing problem in Western countries, these attacks do not count as terrorism. The purpose of this thesis is to gain a clearer under-standing of why attacks carried out by incels are not considered acts of terrorism. LÄS MER

 4. 4. Avveckling som utveckling - En studie om beslutsprocessen kring avvecklingen av Migrationsverkets verksamhet i Borås

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Myra Pernvall; Julia Frisk; [2021]
  Nyckelord :Swedish Migration Agency; Public Administration; Decision-making process; Dismantling Liquidation; “The Essence of Decision”; Argumentation analysis; Borås; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Due to changed global conditions, The Swedish Migration Agency will have to reorganize and decrease its locations, in accordance with its business plan for 2021. The decision was based on a combination of a reduced number of asylum seekers in Sweden and reduced governmental funding of the agency. LÄS MER

 5. 5. Patenthavarens skydd vid intrång - Fokus på skadestånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emil Augbeck; [2021]
  Nyckelord :Patentintrång; Patent infringement; Sanktioner; Sanctions; Skadestånd; Financial damages; Immaterialrätt; Intellectual property; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A patent is an intellectual property which gives the owner exclusive rights to the innovation. As a patent holder one of the most important things of a patent might be the protection it provides against intrusions. LÄS MER