Sökning: "Law of Large Numbers"

Visar resultat 6 - 10 av 21 uppsatser innehållade orden Law of Large Numbers.

 1. 6. Människosmuggling av humanitära skäl - En kriminalisering av individers medmänsklighet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Adolfsson; [2017]
  Nyckelord :allmän rättslära; arbetsrätt; associationsrätt; avtalsrätt; bankrätt; boenderätt; civilrätt; EU-rätt; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt; folkrätt; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; förvaltningsrätt; immaterialrätt; internationell privaträtt; IT-rätt; komparativ rätt; konkurrensrätt; processrätt; rättsekonomi; rättshistoria; rättssociologi; rättsvetenskap; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt; statsrätt; straffrätt; transporträtt; utrikesrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I 20 kap. 8 § Utlänningslagen (2005:716) stadgas brottet människosmuggling. Syftet med bestämmelsen är att förhindra hjälp till olaglig inresa, vilket kan resultera i att den reglerade invandringen blir svår att upprätthålla. Idag råder det stor orolighet i världen och allt fler människor väljer att fly från sina hem. LÄS MER

 2. 7. The Utility of the Emerging Right to Democratic Governance in a Mobile World

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tariq Desai; [2016]
  Nyckelord :Democracy; Democratic Governance; Citizenship; Right to Citizenship; Right to Vote; Migration; Migrants; Migrant; Postnationalism; Self-determination; Electoral Rights; Elections; Nationality; Teleology; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis seeks to investigate whether the emerging right to democratic governance, as conceptualised by Thomas Franck, is of any use to the large numbers of migrants within and arriving to the EU. Focusing on Europe, it does this by assessing whether the right can be considered a human right, using the lens of universality and inalienability: it assesses whether migrants still have the right to democratic governance once they leave their country of citizenship. LÄS MER

 3. 8. Säkerhetsföreskrifter och omfattningsvillkor inom försäkringsrätten Ett rättsekonomiskt perspektiv på försäkringsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carolina Cervin; [2015]
  Nyckelord :försäkringsrätt; rättsekonomi; law and economics; säkerhetsföreskrift; omfattningsvillkor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Försäkringar är allmänt förekommande i vårt samhälle och de tecknas för att människor vill skydda sig mot oförutsedda händelser som innebär en ekonomisk risk. Försäkringar fyller en viktig social funktion genom att ge en ekonomisk trygghet till försäkringstagarna, men de ger också försäkringsbolagen en ekonomisk vinst vilket är samhällsekonomiskt viktigt. LÄS MER

 4. 9. Modelling Implied Volatility of American-Asian Options : A Simple Multivariate Regression Approach

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :David Radeschnig; [2015]
  Nyckelord :Implied Volatility; American-Asian Options; Quasi-Monte Carlo; Simulations; Weak Law of Large Numbers; K-Fold Cross Validation Test; Non-Parametic Kruskal-Wallis Test; Least Squares Approximation; Regression Tree; Pricing American Options;

  Sammanfattning : This report focus upon implied volatility for American styled Asian options, and a least squares approximation method as a way of estimating its magnitude. Asian option prices are calculated/approximated based on Quasi-Monte Carlo simulations and least squares regression, where a known volatility is being used as input. LÄS MER

 5. 10. Snabba cash - En kritisk granskning av snabblån.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Evelina Magnusson; [2013]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; civilrätt; SMSlån; snabblån; rättsekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kritisk granskning av snabblån och den reglering som finns på detta område. Snabblån är en förhållandevis ny företeelse i Sverige, de första företagen kom 2006. Efter detta följde en explosionsartad ökning av antalet företag, som erbjöd en liten kredit med mycket kort löptid. LÄS MER