Sökning: "Law of Large Numbers"

Visar resultat 6 - 10 av 25 uppsatser innehållade orden Law of Large Numbers.

 1. 6. Asiatisk svartbjörn, Ursus thibetanus, i Kinas gallindustri

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sophia Panofsky; [2018]
  Nyckelord :asiatisk svartbjörn; Ursus thibetanus; gallfarm;

  Sammanfattning : Björngalla används inom traditionell kinesisk medicin till att behandla en rad olika sjukdomar och tillstånd från halsont till frakturer, syfilis och cancer. Tjuvjagade vilda björnar var källan till den björngalla som användes i traditionell kinesisk medicin innan 1980. LÄS MER

 2. 7. Gränsöverskridande spel i Sverige och EU - Kan internets friska vindar blåsa omkull de statliga korthusen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Herman Sandström; [2017]
  Nyckelord :spelmonopolet; licensutredningen; inre marknad; spel; onlinespel; spelreglering; spelregleringar; etableringsfrihet; tjänstefrihet; fri rörlighet för tjänster; sverige; lotterilagen; monopol; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den inre marknaden i EU karaktäriseras av ett antal friheter. Onlinespel faller under etableringsfrihet och friheten att tillhandahålla tjänster. Medlemsstaterna har med stöd av ett fördragsundantag, tenderat att vilja förbehålla sig rätten att erbjuda speltjänster inom respektive land. LÄS MER

 3. 8. Heterogeneous Optimality of Lifetime Consumption and Asset Allocation : Growing Old in Sweden

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jessica Radeschnig; [2017]
  Nyckelord :Finite Horizon Stochastic Dynamic Programming; Swedish Pensions; Law of Large Numbers; Spline Interpolation; Dynamic Programming Practical Manual;

  Sammanfattning : This thesis covers a utility optimizing model designed and calibrated for agents of the Swedish economy. The main ingredient providing for this specific country is the modeling of the pension accumulation and pension benefits, which closely mimics the Swedish system. LÄS MER

 4. 9. Människosmuggling av humanitära skäl - En kriminalisering av individers medmänsklighet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Adolfsson; [2017]
  Nyckelord :allmän rättslära; arbetsrätt; associationsrätt; avtalsrätt; bankrätt; boenderätt; civilrätt; EU-rätt; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt; folkrätt; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; förvaltningsrätt; immaterialrätt; internationell privaträtt; IT-rätt; komparativ rätt; konkurrensrätt; processrätt; rättsekonomi; rättshistoria; rättssociologi; rättsvetenskap; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt; statsrätt; straffrätt; transporträtt; utrikesrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I 20 kap. 8 § Utlänningslagen (2005:716) stadgas brottet människosmuggling. Syftet med bestämmelsen är att förhindra hjälp till olaglig inresa, vilket kan resultera i att den reglerade invandringen blir svår att upprätthålla. Idag råder det stor orolighet i världen och allt fler människor väljer att fly från sina hem. LÄS MER

 5. 10. The Utility of the Emerging Right to Democratic Governance in a Mobile World

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tariq Desai; [2016]
  Nyckelord :Democracy; Democratic Governance; Citizenship; Right to Citizenship; Right to Vote; Migration; Migrants; Migrant; Postnationalism; Self-determination; Electoral Rights; Elections; Nationality; Teleology; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis seeks to investigate whether the emerging right to democratic governance, as conceptualised by Thomas Franck, is of any use to the large numbers of migrants within and arriving to the EU. Focusing on Europe, it does this by assessing whether the right can be considered a human right, using the lens of universality and inalienability: it assesses whether migrants still have the right to democratic governance once they leave their country of citizenship. LÄS MER