Sökning: "Lawin Kochani"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lawin Kochani.

 1. 1. Does higher quality peacekeepers equal better civilian protection? : A qualitative research study on UN-peacekeeping effectiveness in Mali and the DRC

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Lawin Kochani; [2021]
  Nyckelord :Peace and Conflict; UN; Peacekeeping; The DRC; Mali; Protection of Civilians; Civil War; Armed Conflict; Rebel Groups; High quality troops; Western troops;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to investigate whether higher quality troops would perform better in civilian protection within UN-peacekeeping missions. The appropriate method to answer this question was through a Structured Focused Comparison and the most similar system design. LÄS MER

 2. 2. Terrorresor och deltagandebrottets förenlighet med de straffrättsligaprinciperna för kriminalisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lawin Kochani; [2019]
  Nyckelord :Terrorism; Kriminalisering; terrorresor; deltagandebrott; straffrättsliga principer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER