Sökning: "Layla Noroozy"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Layla Noroozy.

  1. 1. Distansarbete - under en pågående pandemi

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Layla Noroozy; Loucine Hakopian; [2021]
    Nyckelord :Distansarbete; Covid-19; Krav och kontroll; Övervakning; Gränsdragning; Flexibilitet; Hälsoeffekter.;

    Sammanfattning : Sedan pandemins utbredning (Covid-19) har distansarbetet orsakat stora förändringar inom den organisatoriska strukturen. Med de uppdaterade rekommendationerna har Folkhälsomyndigheten uppmuntrat företag och organisationer att förlänga hemarbetet för de anställda. LÄS MER