Sökning: "Layout"

Visar resultat 1 - 5 av 1294 uppsatser innehållade ordet Layout.

 1. 1. How Blue is the Sky? : Horace B. de Saussure and his cyanometer – its invention, use and legacy

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Michael Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Cyanometer; History of Natural Science; Horace Benedict de Saussure.;

  Sammanfattning : Anyone who has gazed at a cloud free sky during daytime certainly havenoticed that the colour of the sky is blue. A careful observer may also havenoticed that the sky can look darker or lighter blue. LÄS MER

 2. 2. Vad hände med bilden? : En studie i hur responsiv webbdesign påverkar dramaturgi, berättargrepp och bildkomposition

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jenny Wilhelmsson; [2020]
  Nyckelord :Informationsdesign; Informativ illustration; Responsiv design; Dramaturgi; Berättargrepp; Bildkomposition; Featuregrafik;

  Sammanfattning : Responsiv webbdesign har blivit en konvention på Internet i takt med att allt fler besöker webbsidor från sina mobiltelefoner. Men det flytande formatet orsakar svårigheter gällande bildgestaltning anpassade för responsiva webbformat, vilket försämrar bildernas funktionalitet. LÄS MER

 3. 3. Reinforcement Layout in Concrete Pile Foundations : A study based on non - linear finite element analysis

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Mohammad Mustafa Angar; [2020]
  Nyckelord :Pile cap; Nonlinear finite element analysis; ATENA 3D; Reinforcement layout; Strut and tie method; Pålfundament; icke-linjära finita elementmodeller; strut and tie-metoden;

  Sammanfattning : The main topic of this thesis concerns the behavior of concrete pile cap supported by four piles with two varying positions of longitudinal reinforcements. The positions include top of piles and bottom of the pile cap. For this purpose, non-linear finite element models of a pile cap are created using software ATENA 3D. LÄS MER

 4. 4. Development of production layout : A proposal of Lean model for a manufacturing company by using Value Stream Mapping

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefin Fransson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A general aim among manufacturing companies is to create a high value for the customer by using few resources and gain profit as a result. Tools and methods from Lean can be used for streamlining the production in order to achieve a resource-effective, flexible, and fast production process. LÄS MER

 5. 5. Menyer på webbsidor : En jämförelse av olika menyer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Céline Frid; [2020]
  Nyckelord :Menydesign; Användarmedverkan; Användarupplevelse; JavaScript;

  Sammanfattning : Detta arbete innefattar hur användare uppfattar olika webbside-menyer beroende på bl.a. menyns struktur och layout. Dessutom om denna uppfattning kan påverkas av hur mycket eller lite datorvana en användare har. LÄS MER