Sökning: "Lead Handover"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Lead Handover.

 1. 1. Bedsiderapportering : En litteraturstudie baserad på patienters upplevelse av rapporteringsverktyget

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Carlsson; Sofia Stattin; [2019]
  Nyckelord :Bedsiderapportering; patientsäkerhet; patientdelaktighet; kommunikation; upplevelse;

  Sammanfattning :  Bakgrund: Överrapporteringen som sker inom vården har en viktig roll för omvårdnaden och behandling av patienter. Det finns olika rapporteringssätt och ett utav dessa är bedsiderapportering, som börjar bli allt vanligare inom dagens sjukvård. Brister i kommunikationen kan leda till felbehandlingar och vårdskador. LÄS MER

 2. 2. Produktutvecklingsprocessen och integreringen av olika funktioner : En fallstudie vid ett större tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Gustaf Norlund; Simon Martinussen; [2019]
  Nyckelord :Product Development Process; Integrated Product Development; Standard Operation Procedures; Co-Location; Cross-Functional Integration.; Produktutvecklingsprocessen; Integrerad Produktutveckling; Standardiserat Arbetssätt; Samlokalisering; Tvärfunktionell Integration.;

  Sammanfattning : Today's competitive and changing market, places high demands on companies ability to develop new products and is considered crucial for their survival. 40% of all new products are estimated to fail at launch and only one out of 7-10 products have a successful sale. LÄS MER

 3. 3. Development of a surfing leash : Development of ankle strap, rail saver and quick release

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jacob Enetjärn; [2019]
  Nyckelord :Product development; surfing leash; Karlstad university; mechanical engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this project was to, with the help of supervisors and colleagues, develop a concept suggestion for a surfing leash that is better than the ones found on the market. The purpose was also to create a decision basis for Invencon AB for the continuance of the development of the concept. A planning phase started of the project. LÄS MER

 4. 4. Mobility Optimization for Energy-Efficient 5G Networks : Optimering av Mobilitet för Energieffektiva 5G Nätverk

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Oskar Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :5G; Mobility; Handover; Energy-efficient;

  Sammanfattning : With the upcoming of the fifth generation of cellular networks there are several perfor- mance requirements that need to be satisfied. This thesis focuses on the topic of mobility which allows users to move through the network using the concept of handovers to switch between base stations. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors och patienters upplevelser av bedsiderapportering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Lanker; Suzanne Thern; [2018]
  Nyckelord :bedsiderapportering; kvalitativ forskning; patienter; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom vården sker kommunikation och rapportering av patienter kontinuerligt. Det finns olika rapporteringsformer och bedsiderapportering är en av dem. Vid bedsiderapportering sker rapporteringen vid sängkanten och därmed i närvaro av patienten. Det kan medföra att vården blir personcentrerad. LÄS MER