Sökning: "Lead generation"

Visar resultat 1 - 5 av 412 uppsatser innehållade orden Lead generation.

 1. 1. Consumer Value Generation in Circular Business Models

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Elin Forsslund; Ellen Gustafsson; Roope Kyttälä; [2021-07-02]
  Nyckelord :circular economy; circular business models; value creation; value dimensions; extending product value; extending resource value;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Characterization of a novel EPHB2 R155C mutant with respect to its proteolytic cleavage by TF/FVIIa

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Ece Akcan; [2021]
  Nyckelord :cancer; colorectal cancer; CRC; ephrin receptor; EPHB2; tissue factor; TF; TF FVIIa; cleavage; cell repulsion;

  Sammanfattning : EPHB2, an ephrin receptor (EPH) from receptor tyrosine kinase (RTK) family, is one of the substrates for tissue factor (TF) - coagulation factor VIIa (FVIIa) complex and it is cleaved in its ectodomain. EPHB2 cleavage is important for ephrin receptor (EPH) - ephrin ligand (EFN) signaling and cell repulsion. LÄS MER

 3. 3. I vilken mån tar institutionella investerare hänsyn till sociala medier? : en studie om hur institutionella investerare värderar företag

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jonathan Nyrén; Örn Peterson; [2021]
  Nyckelord :Valuation; social media; institutional investors; Värdering; sociala medier; institutionella investerare;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att empiriskt undersöka om institutionella investerare tar hänsyn till sociala medier vid värdering av finansiella tillgångar samt hur dessa investerare generellt värderar företag. Vi har valt att undersöka det här eftersom värdering är en komplicerad process som kan leda till markant skilda värderingar av samma företag. LÄS MER

 4. 4. Medarbetarmotivation i virtuella arbetsmiljöer : En studie från ett generationsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Nicole Bergman; Martina Sjöö; [2021]
  Nyckelord :Virtual teams; virtual leaders; virtual employees; leadership on distance; employee motivation on distance; baby boomers; generation X; generation Y; generation Z; remote work; motivation and amotivation; Virtuella team; virtuella ledare; virtuella medarbetare; ledarskap på distans; medarbetarmotivation på distans; baby boomers; generation X; generation Y; generation Z; distansarbete; motivation och amotivation;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka motivation inom virtuella arbetsmiljöer. Vidaresyftar studien även till att jämföra skillnader mellan olika generationer gällande motivation ivirtuella arbetsmiljöer.Metod: I denna studie har en kvantitativ metod applicerats med hjälp av enwebbenkätundersökning. LÄS MER

 5. 5. Möjligheterna att implementera bio-CCS och CCS på Högdalenverket : En fallstudie över fyra olika koldioxidavskiljningsteknologier och deras kompatibilitet på Högdalenverket med avseende på tekniska, ekonomiska, miljömässiga och energirelaterade aspekter.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Emma Nilsson; Evelina Östlund; [2021]
  Nyckelord :CCS; bio-CCS; BECSS; aminteknologi; Hot Potassium Carbonates; Compact Carbon Capture; Svante; kraftvärmeverk; avfallsförbränning; koldioxidavskiljning;

  Sammanfattning : Increased carbon dioxide in the atmosphere has raised the attention to Carbon Capture and Storage (CCS). Stockholm Exergi is a company conducting research on CCS and bio-CCS, a form of CCS where biogenic CO2 is captured. LÄS MER