Sökning: "Leaderhip Perception"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Leaderhip Perception.

  1. 1. STUDENTS’ PERCEPTION OF INFORMAL LEADERS

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Maryia Krupenina; [2021-08-16]
    Nyckelord :Leadership; Leaderhip Perception; Informal Leader; Leadership Traits;

    Sammanfattning : The study examines the perception of a leader among students. The aim of the research was to reveal discrepancy in students’ perceptions of actual and ideal leaders. LÄS MER