Sökning: "Leadership Behaviors"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden Leadership Behaviors.

 1. 1. Speechless emissaries or powerful leaders? : A four-dimensional power analysis of the refugee mobilizations in Jordan’s Za’atari camp

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Beatriz Bousquet; [2021]
  Nyckelord :refugees; refugee camp; Za atari; power dynamics; Lukes; dimensions of power; empowerment; UNHCR; refugee mobilization; accountability;

  Sammanfattning : Refugee camps have long been considered places of extreme population control. Yet the Za’atari camp, created in Jordan in 2012, soon became famous for frequent refugee demonstrations, sit-ins and stone-throwing. LÄS MER

 2. 2. The Effects of a Fully Distributed Context on Meetings : A Qualitative Case Study at Ericsson

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskap

  Författare :Annie Lund; Carl Älmeby; [2021]
  Nyckelord :Fully distributed meetings; remote meetings; remote leadership; meeting leadership; meeting participants; fully distributed context;

  Sammanfattning : Due to the Covid-19 pandemic, many companies have been forced to make their employees work from home, fully distributed. One of the work aspects affected by this change is meetings. The purpose of this study is to investigate what effects the fully distributed context have on meetings, meeting participants, and meeting leaders. LÄS MER

 3. 3. INDIVIDUELLA IDROTTARES FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SJÄLVREGLERAT LÄRANDE

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofie Allbrink; Rebecka Sundin; [2021]
  Nyckelord :Self-Regulated Learning; Self-Efficacy; gender; environmental condition; Self-Determination Theory; Självreglerat lärande; self-efficacy; könsidentitet; miljömässiga förutsättningar; Self- Determination Theory;

  Sammanfattning : Självreglerat lärande (SRL) har visat sig vara en användbar strategi för både idrottslig inlärning och utveckling. Vilka miljömässiga förutsättningar idrottaren ges kan både främja och hämma denna utveckling, vilket få studier undersökt i en idrottslig kontext. LÄS MER

 4. 4. The Effect of Physical Distance on Perceived Leader-Member Relationship Quality and Employee Motivation : A Cross-border Investigation

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Malmros; Victoria Beica; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract During the past decades, research investigating the concept of distance leadership has gained increased attention. A globally distributed work force makes leaders realize the high potential that collaboration may hold for performance, productivity and work motivation. LÄS MER

 5. 5. Motivationsskapande ledarskap inom upplevelseekonomin : En studie utifrån målvägsteorin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Malin Bruno; Hanna Frank; [2021]
  Nyckelord :Path-goal theory; motivation; leadership behavior; experience economy; Målvägsteori; motivationsskapande; ledarskapsbeteende; upplevelseekonomin;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att skapa större förståelse för hur olika ledarskapsbeteenden kan bidra till motivationsskapande hos medarbetare inom upplevelseekonomin, med fokus på målvägsteorin.  Metod: I studien har en kvalitativ metod använts, där åtta semistrukturerade intervjuer och åtta enkätundersökningar har genomförts. LÄS MER