Sökning: "Leadership Scale for Sports LSS"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Leadership Scale for Sports LSS.

 1. 1. Betydelsefulla ledaregenskaper som bidrar till fortsatt utövande av truppgymnastik i 13–16 års ålder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maja Carlsson; Shiralee McGowan; [2019]
  Nyckelord :leadership;

  Sammanfattning : Nyckelord: Ledarskap, ledaregenskaper och beteenden, truppgymnastik, MML, LSS, kvantitativ empiriinsamling Syfte: Syftet med studien är att identifiera och diskutera de ledaregenskaper samt beteenden som anses vara betydelsefulla för fortsatt utövande av truppgymnastik ur ledarnas samt 13–16 åriga gymnasters perspektiv, oavsett idrottsspecifik nivå. Metod: Studien grundar sig i två kvantitativa enkätundersökningar. LÄS MER

 2. 2. Motivation i varje zon? : En studie av motivationens och tränarbeteendens påverkan hos elever på elitishockeygymnasier

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Linda Dupree; [2017]
  Nyckelord :Idrottspsykologi; motivation; beteende; tränare; spelare; ishockey; ishockeygymnasium; NIU; Self-Detemination Theory SDT ; idrott; genus; Sport Motivation Scale SMS ; Leadership Scale for Sports LSS ; tränarlänkishockey;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka tränarbeteenden som föredras av elever på svenska elitishockeygymnasier samt att få en inblick hur motivationen är hos dessa elever.  Frågeställningar: 1. Hur uppfattar eleverna olika tränarbeteenden? 2. Hur ser motivationen ut hos eleverna? 3. LÄS MER

 3. 3. Fotbollsspelares uppfattningar om ledarskapsbeteende för prestation & tillfredställelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jens Persson; Johan Linnaeus; [2015]
  Nyckelord :Leadership Behaviour; The multidimensional model of leadership MML ; LSS; Fotbollstränare; Ledarskap; LSS; The multidimensional model of leadership MML ;

  Sammanfattning : Svenska Fotbollförbundet vill att idrottsföreningarna i fotboll ska fungera väl och få fler samt rätt utbildade ledare. För att idrottaren ska fortsätta träna och behålla motivationen är det viktigt att ledaren lyssnar till idrottarens behov, kunskap och förväntningar. LÄS MER

 4. 4. LEDARSKAP OCH PERSONLIGHET INOM IDROTTEN : Prefererat ledarskap i relation tillpersonlighet hos lagidrottare på elitjuniornivå

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Björn Öberg; Mattias Arnåsen; [2013]
  Nyckelord :Elite junior athlete; Leadership; Personality; Preferred Leadership; Team sports; Elitjunior; Lagidrottare; Ledarskap; Ledarskapspreferenser; Personlighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera sambandet mellan elitjuniorers ledarskapspreferenser och deras personlighet. Urvalsgruppen bestod av 167 elitjuniorer, i åldrarna 16-20 år (M=17,29). Försökspersonerna var av både manligt (116 st) och kvinnligt (51 st) kön, vilka var aktiva inom interaktiva bollsporter. LÄS MER

 5. 5. Ledarskapsbeteenden och utbrändhet : Sambandsanalys på svenska elitfotbollstränare

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Hälsoakademin;

  Författare :Andreas Johansson; Johan Sonesson; [2012]
  Nyckelord :Cynism; auktoritärt beteende; korrelation och personlig framgång;

  Sammanfattning : Att vara fotbollstränare är stressfyllt, och efter en för lång period av stress kan denna leda till utbrändhet. Det kan finnas flera bakomliggande orsaker till att en fotbollstränare blir utbränd. Ledarskapet skulle kunna vara en sådan orsak och det finns få studier med just den kopplingen, ledarskap och utbrändhet. LÄS MER