Sökning: "Lean Construction"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade orden Lean Construction.

 1. 1. BARRIERS AND SUCCESS FACTORS FOR DEVELOPING A LEAN CULTURE A case study at a Romanian contractor

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

  Författare :BOGDAN BAHNARIU; [2018]
  Nyckelord :Lean; Construction; Culture; Romania; Barriers and Success factors;

  Sammanfattning : After proving its benefits in the manufacturing industry, Lean management has been introduced into the construction industry as a response to its problems regarding low efficiency, productivity and overall performance. However, many construction companies have struggled to implement Lean, considering it a very complex and confusing philosophy. LÄS MER

 2. 2. A Framework for Standardized Logistic Systems in Housing Projects

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

  Författare :Fabian Forsman; [2018]
  Nyckelord :Change Management; Supply Chain Management; Supply Chain Planning; Lean Construction; Just In Time; Implementation Strategies;

  Sammanfattning : Production efficiency within the construction industry has been evaluated andcriticized the last decade. Supply chain management (SCM) and the logistics of aconstruction project has been named as on improvement which is necessary forcontractors to be able to be competitive and able to handle challenges as decreasingsizes of a site. LÄS MER

 3. 3. Tids- och kostnadseffektivisera byggproduktionen : Slöserier och störningar

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Wesam Aldebe; Yacine Tararbit; [2018]
  Nyckelord :Supervisor; site manager; laborer; waste; interference; lean construction; risk management; Just-in-time; Jidoka; PDCA; Arbetsledare AL ; platschef PC ; yrkesarbetare YA ; slöseri; störning; lean construction; riskhantering; Just-in-time; Jidoka; PDCA;

  Sammanfattning : Största utmaningen byggindustrierna har i dagens läge är att reducera onödiga kostnader och onödigt arbete samt att effektivisera arbetet i form av tid och pengar. Detta är en fråga och en undersökning som gjorts ett flertal gånger under de senaste åren eftersom att det är ett stort problem inom de flesta byggbranscher. LÄS MER

 4. 4. Logistik för byggarbetsplatser i tätbebyggda stadsområden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Mattias Svensson; Michal Pasternak; [2018]
  Nyckelord :Construction site plan; Workplace logistics; Just in time; Lean construction; Delivery planning; Logistic; Joint distribution; Supply chain management; Citylogistics.; APD-plan; Arbetsplatslogistik; Just in time; Lean construction; Leveransplanering; Logistik; Samlastning; Supply chain management; Trånga byggarbetsplatser;

  Sammanfattning : Purpose: Continously growing cities and increasing population sets new demands inthe building industry. Contractors are facing new challenges regarding constructionsite-logistics in densely populated areas where the use of large transports is limited. LÄS MER

 5. 5. 4D-simulering som verktyg för tillämpning vid produktionsplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Richard Lennartsson; [2018]
  Nyckelord :4D-simulering; BIM-modell; produktionstidplan; lean construction; Last Planner System;

  Sammanfattning : Produktionsplanering i ett projekt kan vara komplicerat eftersom den ofta inkluderar många aktiviteter som är beroende av varandra med många olika aktörer. Ett framgångsrikt projekt kännetecknas av en effektiv produktionsplanering där man styr och driver projekten med en exakt planering. LÄS MER