Sökning: "Lean Construction"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade orden Lean Construction.

 1. 1. FRP:s användning inom brokonstruktioner

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Yusuf Abdi Yussuf; Zand Jalal Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :FRP; fiber-reinforced polymer; glass fiber; carbon fiber; aramid fiber; structural fiber composites; composites; CFRP; GFRP; FRP; fiber reinforced polymer; glass fiber; carbon fiber; aramid fiber; structural fiber composites; composites; CFRP; GFRP;

  Sammanfattning : I dagsläget är de flesta broar i Sverige tillverkade med betong eller stål. Dessa broar är många gånger förknippade med stora kostnader som ofta beror på underhåll och reparation. FRP, som står för Fiber Reinforced Polymer, är ett relativt nytt material i bärande stommar men är ett väl etablerat material i förstärkningssammanhang. LÄS MER

 2. 2. Materialplanering och materialhantering inom byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Anna Andersson; Anna Hau; Angelica Lundh Deguelle; [2019]
  Nyckelord :Materialflöde; Lean construction; Just in time; Materialmanagement; Materialspill; Material-flow; Material waste;

  Sammanfattning : Byggbranschen kämpar med att kontinuerligt pressa byggtider och kostnader för ett allt snabbare och effektivare byggprojekt för kunds räkning. Materialkostnaden utgör mellan 50– 70 procent av det totala projektet. LÄS MER

 3. 3. Lean i byggproduktion med fokus på arbetsmiljö

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Calle Glad; Elinor Bäck; [2019]
  Nyckelord :LEAN; LEAN Production; LEAN Construction; Work flow; Work environment; Construction site safety.;

  Sammanfattning : Purpose: As of today, the knowledge of lean production, and its development into the construction industry, lean construction, has been well described in most of the necessary aspects. In what way lean could affect the work environment in a construction project, be it good or bad, has to date not been thoroughly documented. LÄS MER

 4. 4. Svårigheter som konsulter upplever vid lean-projektering inom byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Vedran Tepsic; Fatima Haioty; [2019]
  Nyckelord :Lean; konsult; lean construction; the toyota way; jidoka; konsulter; projektledning; projektledare;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna rapport är att identifiera varför det är problematiskt för konsulter att arbeta med lean processer och ta reda på vad konsekvenserna av detta kan bli. Slutligen ska rapporten knyta ihop säcken och behandla frågan om hur det går att gå tillväga för att effektivare involvera konsulter i sitt arbete med lean och få det effektiva flöde som lean i grunden strävar efter. LÄS MER

 5. 5. Ökad hållbarhet och minskad miljöpåverkan inom bygglogistik : Studie av TMS på Cramo

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Mustafa Jaralla; Malek Saliba; [2019]
  Nyckelord :TMS: Transport managementsystem JIT: Just in time Lean construction Leverans precision Bygglogistik Tilläggstjänst; TMS: Transport managementsystem JIT: Just in time Lean construction Leverans precision Bygglogistik Tilläggstjänst;

  Sammanfattning : I delar av byggbranschen finns idag ett gemensamt problem som kan beskrivas med termen dålig framförhållning. Detta försvårar möjligheten att se bygglogistiken i ett helhetsperspektiv, både för leverantören och entreprenören, men tyvärr även för övriga aktörer inblandade i byggproduktionsprojekt. LÄS MER