Sökning: "Lean Manufacturing"

Visar resultat 1 - 5 av 485 uppsatser innehållade orden Lean Manufacturing.

 1. 1. Implementering av Lean med hjälp av värdering, principer och verktyg i ett mindre tillverkande företag : En fallstudie på Ackert Reklam AB

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :John Larsson; [2021]
  Nyckelord :Lean Implementation; Lean Manufacturing; Lean tools; SME; 7 mudas;

  Sammanfattning : I dagens arbetsklimat uppstår hela tiden olika utmaningar för tillverkande företag och organisationer. Ökad konkurrens, utvecklingar av olika tillverknings- och informationstekniker samt alltmer krävande kunder är några av utmaningarna. LÄS MER

 2. 2. Planning of a Production layout for a Swedish manufacturing company : A case study at REHOBOT Rotex AB

  Magister-uppsats, Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling; Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling

  Författare :Akshay Shettennavar; Prajwal Yadav Prasanna Kumar; [2021]
  Nyckelord :Layout planning; Lean; Systematic layout planning; 8 waste; 5S; Visual Management; material handling; and material flow;

  Sammanfattning : Plant layout is the heart of any production line because if the layout is not properly laid, there can be numerous consequences. Planning a layout for an SME is the most crucial and tedious job for a manufacturer because it is time-consuming and sometimes a costly process. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning och förbättringsförslag för kapacitetseffektivisering med hjälp av lean metoder och vertkyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Omar Jalloul; Philip Oshanna; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Produktionskapacitet är en viktig faktor för att ett företag ska kunna bibehålla konkurrenskraften på marknaden. Det finns olika sätt för att optimera produktionskapaciteten och detta examensarbete fokuserar på hur effektivt Lean konceptet och dess metoder och verktyg är för att optimera kapaciteten i monteringslinjer. LÄS MER

 4. 4. Vattenskärning av gummiprodukter - en ny produktionslina

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Oskar Elmgren; Ted Daltin; [2021]
  Nyckelord :Vattenskärning; produktionsutveckling; triangulering;

  Sammanfattning : This bachelor thesis is a pre study for HGF – AB Halmstad Gummifabrik where the goal is to develop the most optimal water cutting machine for their production, which will then be placed in a production line. HGF are currently not water cutting anything themselves but are now investigating the possibility of expanding their production and sales where the manufacturing technology is water cutting. LÄS MER

 5. 5. Produktutvecklingsprocessen i lean producerandeföretag

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Lisa Bergqvist; Oscar Brönmark Riex; Jakob Holm Bjelke; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lean är ett begrepp som präglat dem moderna industrin sedan långt tillbaka och är något som många företag vill tillämpa. Det finns dock fortfarande bristande kunskap kring hur lean kan implementeras redan i produktutvecklingen, hur metoderna tillämpas och kommunikationens roll i leana organisationer. LÄS MER