Sökning: "Lean Production"

Visar resultat 1 - 5 av 1005 uppsatser innehållade orden Lean Production.

 1. 1. Planning of a Production layout for a Swedish manufacturing company : A case study at REHOBOT Rotex AB

  Magister-uppsats, Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling; Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling

  Författare :Akshay Shettennavar; Prajwal Yadav Prasanna Kumar; [2021]
  Nyckelord :Layout planning; Lean; Systematic layout planning; 8 waste; 5S; Visual Management; material handling; and material flow;

  Sammanfattning : Plant layout is the heart of any production line because if the layout is not properly laid, there can be numerous consequences. Planning a layout for an SME is the most crucial and tedious job for a manufacturer because it is time-consuming and sometimes a costly process. LÄS MER

 2. 2. Vattenskärning av gummiprodukter - en ny produktionslina

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Oskar Elmgren; Ted Daltin; [2021]
  Nyckelord :Vattenskärning; produktionsutveckling; triangulering;

  Sammanfattning : This bachelor thesis is a pre study for HGF – AB Halmstad Gummifabrik where the goal is to develop the most optimal water cutting machine for their production, which will then be placed in a production line. HGF are currently not water cutting anything themselves but are now investigating the possibility of expanding their production and sales where the manufacturing technology is water cutting. LÄS MER

 3. 3. Produktutvecklingsprocessen i lean producerandeföretag

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Lisa Bergqvist; Oscar Brönmark Riex; Jakob Holm Bjelke; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lean är ett begrepp som präglat dem moderna industrin sedan långt tillbaka och är något som många företag vill tillämpa. Det finns dock fortfarande bristande kunskap kring hur lean kan implementeras redan i produktutvecklingen, hur metoderna tillämpas och kommunikationens roll i leana organisationer. LÄS MER

 4. 4. Design and conceptual implementation of an improved pre-batch polymer handling process

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Fredrik Olsson; Linus Christensson; [2021]
  Nyckelord :Lean; Production Improvement; Polymer Handling Process; Prototyping; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis is a collaborative project between the division of Production and Materials Engineering and Trelleborg AB. The aim of the thesis is to analyse the current pre-batch polymer handling process, assess the current process from a Lean perspective, and provide a new handling process which is more effective in terms of capacity, operator time, forklift transportation and traceability. LÄS MER

 5. 5. Flödeseffektivisering och systematisk effektivisering av fabrikslayout vid lokalbyte för Permanova Lasersystem AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Oscar Palmblad; [2021]
  Nyckelord :Value steam mapping; Simplified systimatic layout planning; LEAN; business development; Värdeflödesanalys; Förenklad systematisk lokalplanläggning; verksamhetsutveckling; LEAN;

  Sammanfattning : Marknaden för industriella lasersystem förväntas att växa i framtiden, vilket leder till att producenter utav dessa system måste förbereda sig för att möta marknadens krav. Ett av dessa företag är Permanova Lasersystem AB som arbetar med att ta fram lasersystem, legotillverkning och optik för kunder. LÄS MER