Sökning: "Lean Produktion"

Visar resultat 1 - 5 av 480 uppsatser innehållade orden Lean Produktion.

 1. 1. Optimering av produktflora : Reducering av antalet kvalitetssammansättningar på Stora Enso i Jönköping

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell organisation och produktion; Jönköping University/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Elias Bengtsson; Adam Teodorsson; [2020]
  Nyckelord :Lean; TQM; förbättring; optimering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Införande av devops för SME : Utmaningar och framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Malin Götlind; [2020]
  Nyckelord :DevOps; Automatisering; Tidsbrist vid införande av DevOps; Utmanande områden i ett DevOps införande; SAFe DevOps; Sociala förändringar; Produktion och produktutmaningar; Investering av tid;

  Sammanfattning : De agila metoderna har under många år varit mycket framgångsrika inom informationssystemutveckling men enligt Balaji och Sundararajan Murugaiyan (2012) finns det även nackdelar med metoderna. En av dessa nackdelar är en flaskhals som kan finnas mellan avdelningarna utveckling och drift på ett företag eftersom dessa avdelningar ofta inte är anpassade till varandra (Laudon & Laudon, 2018). LÄS MER

 3. 3. Identifiering av flaskhalsar på ett pappersbruk : En tidsstudie på produktionsavdelningens förpackningsmaskiner.

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Industriell Produktion

  Författare :Emelie Karlsson; [2020]
  Nyckelord :paper mill; time studies; bottle necks; Lean; tidsstudier; tidsstudie; produktion; produktionsavdelning; Nordic Paper; pappersbruk; flaskhalsar;

  Sammanfattning : För att Nordic Paper Seffle AB i framtiden ska kunna utöka sin produktion eller byta ut nuvarande komponenter behöver de grunda sina beslut i fakta. På produktionsavdelningen finns idag varken dokumenterad cykeltid eller aktiviteter noterade för deras tre förpackningsmaskiner. LÄS MER

 4. 4. Implementering av ett Manufacturing Execution System : En undersökning och kartläggning av systemets viktigaste funktioner för ett effektivt arbetssätt.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Industriell Produktion; Linköpings universitet/Industriell Produktion

  Författare :Sebastian Adle; Maja Hägesten Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Lean; Manufacturing Execution System; Industri 4.0 Industry 4.0; ISA-95; Toyota Production System; Key Performance Indicators och Overall Equipment Effectiveness;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet har utförts på Scania CV AB:s motorbearbetningsavdelning i Södertälje. I dagsläget pågår en omställning av tillverkningsprocessen på avdelningen där två nya tillverkningslinor, en för cylinderblock och en för cylinderhuvud, är under uppbyggnad. LÄS MER

 5. 5. Lean implementering hos svenska industrier : En empirisk studie av implementering för interna Lean dimensioner

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Amanda Jonsson; Pawitchaya Lindquist; [2020]
  Nyckelord :Swedish manufacturing industries; Internal Lean production; Empirical evidence; Descriptive statistics; Correlation analysis; Variance analysis; Implementation of internal lean strategies; Svensk tillverkningsindustri; Intern Lean-produktion; Empiriska bevis; Deskriptiv statistik; Korrelationsanalys; Varians analys; Implementering av interna Lean strategier;

  Sammanfattning : Lean production originates from the Toyota production system (TPS) and is commonly known as today's Lean. Lean Production consists of a multitude of concepts, values, principles and methods with the main purpose to continuously improve operations and productions. These concepts are known to improve long-term profitability. LÄS MER