Sökning: "Lean Six Sigma"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Lean Six Sigma.

 1. 1. INBOUND LOGISTICS OPTIMIZATION - A case study of an Original Equipment Manufacturer and its deviation handling process

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Paola Zambrana; Zanib Iftikhar; [2020-06-22]
  Nyckelord :Inbound Logistics; Original Equipment Manufacturer; Deviations Handling Process; Lean Six Sigma; DMAIC Framework;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Lean Six Sigma for In-Process Quality Improvement : Case Study of a Battery Cell Production Process

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Amiin Bihi; [2020]
  Nyckelord :Lean; Six Sigma; Value Stream; Quality Control; In-Process Quality Control; Process Optimization; Lean; Six Sigma; Värdeflöde; Process Kvalitetsstyrning; Processoptimering;

  Sammanfattning : Purpose The purpose of this thesis is to investigate the efficiency and performance of Quality control with focus on the inspections performed within production processes and how Lean Six Sigma can affect them. This can be done through mapping a current state to identify inefficiencies and wastes. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av bygglovsprocessen : En undersökning på bygglovsenheten i Borås kommun

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Erman Kelmendi; Dina Aziz; Stiven Aziz; Maram Trkawi; [2020]
  Nyckelord :Bygglovsprocess; Effektivisering; Lean;

  Sammanfattning : Det råder bostadsbrist i de flesta kommuner och Borås kommun är inget undantag. För att kunna bygga eller riva en byggnad krävs bygglov från kommunen. LÄS MER

 4. 4. Förbättring av ett flöde för prototypmaterial : En studie i en verkstadsindustri

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Terése Olsson; [2020]
  Nyckelord :Lean; Sex Sigma; Förbättringsarbete; PDCA; DMAIC; Värdeflödesanalys; Swimlane; Slöserier; Förbättring; PICK-chart; Produktionsteknik;

  Sammanfattning : Detta projekt har genomförts under våren 2020 som ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Examensarbetet gjordes i samarbete med ett högteknologiskt företag som är verksamt i hela världen. LÄS MER

 5. 5. Business Excellence : Kvalitetssäkringsplanering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Mikael Alfredsson; [2020]
  Nyckelord :lean; projectmodel; quality assurance; six sigma; triz; kvalitetssäkring; lean; projektmodell; six sigma; triz;

  Sammanfattning : .... LÄS MER