Sökning: "Lean Six Sigma"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Lean Six Sigma.

 1. 1. Understanding and improving quality in firm recruitment processes : A case study

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anastasiia Tsarenko; Divyashree Krishnamurthy; [2021-11-30]
  Nyckelord :Human Resource; Human Resource Management; Strategic Human Resource Management; Business Process; Lean Six Sigma; Data-Driven Management; Automation;

  Sammanfattning : Nowadays, digitalization enables automation of manual work and repetitive tasks. This transformation facilitates higher exploitation of intellectual human resources within allocated working hours. In addition, intellectual demand for making a venture successful grows exponentially, requiring cross-functional intellectual inputs. LÄS MER

 2. 2. Tid som kvalitetsfaktor inom digitala restauranger : En fallstudie över tillagningsprocessen hos värdrestaurangerna för en organisations matkoncept

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Benjamin Möller; Anton Götrich; [2021]
  Nyckelord :Lean; Six Sigma; Food industry; Tidseffektivisering; kvalitetsledning; food delivery; matleveranser; hämtmat;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kvalitetssäkring av utgående gods : - En fallstudie i ett tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Josef Sager; [2021]
  Nyckelord :Quality Assurance; Quality Improvement; TQM; Cause-and-effect-diagram; FMEA; Six Sigma; Efficiency; Lean; Kvalitetssäkring; Kvalitetsutveckling; TQM; Orsaks-verkan-diagram; FMEA; Sex Sigma; Effektivitet; Lean;

  Sammanfattning : På grund av en ständigt föränderlig miljö där kundernas behov, krav och förväntningar varierar allt mer kan företag påfrestas gällande att bemöta dessa. Ett resultat av denna trend kan återspeglas i nya tekniska lösningar samt effektiviseringar i både produkter och tjänster. LÄS MER

 4. 4. A strategy for improving reliability in assembly processes

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Tommy Dahlström; [2021]
  Nyckelord :Assembly systems; Lean Six Sigma; Complexity;

  Sammanfattning : This report presents an explorative examination of the scientific literature regarding current methods utilized in mixed-model assembly lines and the challenges that are faced. Empirical data from a real mixed-model assembly line was collected and analyzed to explore the application of the identified methods and the problems that are faced in a realistic situation. LÄS MER

 5. 5. När e-handelsföretag går från larv till fjäril : En studie av hur små e-handelsföretag kan förbättra orderplock- och returprocessen utifrån ett Leanperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ali Yousefi Mojtahedi; Martin Samuelsson Larsson; Sebastian Andersson; Marcus Rosell; [2021]
  Nyckelord :E-commerce; Order process; Return process; Order picking; Waste; Lean production; Process flowchart; Poka Yoka; 5S; Six Sigma; Kaizen; Kata; E-handel; Returhantering; Orderplockprocess; Slöseri; Lean; Returprocess; Processkartläggning; Poka Yoka; 5S; Sex Sigma; Kaizen; Kata;

  Sammanfattning : Keywords: E-commerce, Order process, Return process, Order picking, Waste, Lean production, Process flowchart, Poka Yoka, 5S, Six Sigma, Kaizen, Kata. Introduction: To sell products on the internet, it is important to be at the forefront of internal routines and processes to not be overtaken by a competitor. LÄS MER