Sökning: "Lean Six Sigma"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Lean Six Sigma.

 1. 1. Kapacitetsoptimering genom standardiserat arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Julia Karlsson Bäcklund; Tina Fjällström; [2019]
  Nyckelord :Standardiserat arbetssätt; kapacitetsoptimering; DMAIC; produktionskapacitet; cykeltid; takttid; arbetsmoment; arbetssätt; slöseri; monteringslinje; reducering; variation; pilottest; efterfråga; konkurrenskraft; Lean.;

  Sammanfattning : För att möta en ökande efterfråga och samtidigt bibehålla konkurrenskraft krävs många gånger en optimering av produktionskapaciteten. Det påstås att det kan uppnås genom implementering eller utveckling av standardiserat arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Processförbättring : Fallstudie av processen för intern orderhantering i ett tjänsteföretaget

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Yvonne Olsson Adolphsson; [2019]
  Nyckelord :improvement; ISO 9001; quality; lean management; processes; six sigma; förbättring; ISO 9001; kvalitet; lean management; processer; six sigma;

  Sammanfattning : The master thesis in industrial technology started with a prestudy in January 2019, based on the results from the pre study,the work with the master thesis begun. The purpose with the masterthesis was to map the current process in a service company and toidentify defects in the current process to shoe what the companycan do to improve and avoid defects in the future. LÄS MER

 3. 3. Systematiskt förbättringsarbete för minskning av kvalitetsbristkostnader : En fallstudie inom industriellt byggande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Winninge; Johan Rülcker; [2019]
  Nyckelord :Sex sigma; Six Sigma; Lean Six Sigma; DMAIC; Construction quality; ständiga förbättringar; kvalitetsbrister; kvalitetsbristkostnader; cost of quality; cost of poor quality; standardiseringar; Visual management; nyckeltal; kvalitetsverktyg; quality construction; kvalitet i byggbranschen; industrial construction quality; prefabrication quality; concrete construction quality; precast concrete quality;

  Sammanfattning : Byggindustrin har problem med stora kvalitetsbristkostnader, förutom att organisationer jobbar på ett reaktivt sätt gällande kvalitet identifieras sällan rotorsaken till uppkomna kvalitetsbristkostnader. Tillverkningsindustrin har under många år jobbat med att komma till bukt med kvalitetsbrister och har utvecklat metoder för att förebygga uppkomsten av kvalitetsbrister. LÄS MER

 4. 4. Fostering Proactiveness in Data-Driven Matrix Organizations : A Study of Alfa Laval's Distribution Center in Tumba

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Johanna Falkenstrand; Camilla Lemos; [2019]
  Nyckelord :Functional silos; reactive work; matrix organization; spare parts; Lean Six Sigma; decisionmaking process; Funktionella silos; reaktivt arbete; matrisorganisation; reservdelar; Lean Six Sigma; beslutsfattandeprocess;

  Sammanfattning : Globalization has increased the complexity of the business world, as it adds new dimensions to companies’ operations, such as global suppliers and customers, and competition from global actors. To handle the complexity, companies are pressured to become more data-driven to be able to measure and align their operations, and create possibilities for efficiency and competitiveness [Skjott-Larsen etal. LÄS MER

 5. 5. Impact of Lean Six Sigma on Sustainability: Relationships and framework for their integration.

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Roger Marco Magraner; [2019]
  Nyckelord :Lean; Six Sigma; Sustainability; Green manufacturing; Sustainable manufacturing; Integrated framework.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Problem definition Nowadays society is very concerned with sustainability. Companies try their best to meet sustainability customers’ expectations and regulations. The adoption of Lean and Six Sigma could bring sustainability improvements, but it is not clear how these three areas are combined and how they are currently addressed by companies. LÄS MER