Sökning: "Lean Six Sigma"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Lean Six Sigma.

 1. 1. En kartläggning av inköpsprocessen för fabriksutrustningen till en Husmutternfabrik

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Fidel Sabbagh; [2018]
  Nyckelord :CAD; MUDA; MURI; MURA; JIT; FAT; SAT; TPS; RSC; 5S;

  Sammanfattning : The purpose of the project: The aim of this project was to finish the current BOM-list that already existed so it could be sent to X-ponent. When that was done it got possible to identify the non X-ponent products from other suppliers. These products had to be order by the needs to build walls, roof, and etc. LÄS MER

 2. 2. Continuous Improvement Processes, just a trend or a proven success-factor for organisations? The disparity between operational and office employees

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nico Kruppa; Maximilian Persson; [2018]
  Nyckelord :Continuous Improvement Processes; Lean Management; Six Sigma; Kaizen; Shopfloor Management; Trend; Business and Economics;

  Sammanfattning : Background and Objectives: This research explored the possibility of organisations implementing the work of CIP for the right beneficial reason, or if the implementation was done because the subject is a trend. While CIP-methods are getting more and more popular, it remains in many cases unclear which concepts suit best to what organisation. LÄS MER

 3. 3. Process Improvement Strategy for Public Sector Organizations : A case study at Linköping Municipality - MoS department

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Deepika Dronamraju; [2018]
  Nyckelord :Process Improvements; Strategy; Public Sector; Municipal Organization; Municipalities; Six Sigma; Lean; Customer Orientation; Customer Satisfaction.;

  Sammanfattning : The public-sector organizations have been in limelight for research work about the implementation of various quality management approaches with the evolution of process management ideology into this sector. The awareness among the citizens regarding their rights and demand for qualitative service has been increased which led to the focus on the quality management approaches like Six Sigma and Lean. LÄS MER

 4. 4. Sex Sigma för kvalitetssäkring av cirkulära processer : En fallstudie vid Carlsbergs hanterings- och tappningsprocess av ölfat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Antonio Kasljevic; Jakob Johansson; [2018]
  Nyckelord :DMAIC; Sex Sigma; Fallstudie; Carlsberg; Kvalitet; Examensarbete; Lean; Ölfat; Hantering och tappning;

  Sammanfattning : Industriellt tillverkande företag har traditionellt använt sig av linjära affärsmodeller där verksamhetens ägandeskap avslutats efter försäljning av produkter. En ökad medvetenhet om jordens begränsade resurser hos konsumenter, organisationer och samhällen har drivit EU att under 2018 introducera en hållbarhetsstrategi som syftar till att främja en övergång mot cirkulära ekonomier. LÄS MER

 5. 5. Kvalitetsarbete i produktutvecklings-processen

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling; KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :ELLY PENSJÖ; SEBASTIAN CABALLERO; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I en alltmer globaliserad värld är det avgörande för företag att kunna skapa konkurrensfördelar för att differentiera sig från sina konkurrenter. Då positiva effekter har kopplats till kvalitetsarbetet har dess roll fått större inflytande hos organisationer. LÄS MER