Sökning: "Lean UX"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Lean UX.

 1. 1. Design and implementation of an administration portal : A web application interface with focus on accessibility and usability

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Sandberg; [2020]
  Nyckelord :industrial design engineering; user interface design; user experience; universal design; web accessibility; information architecture; teknisk design; användargränssnitt; användarupplevelse; universell utformning; webbtillgänglighet; informationsarkitektur;

  Sammanfattning : The last few years, giant companies like Facebook and Google have taken over the publishing market by attracting both advertisers and users to their platforms. This has caused smaller news publishers to lose their influence and their independence in the industry. LÄS MER

 2. 2. Improving the Usability of a Q&A Platform : A design process based on the principles of Lean UX – adapted to a given start-up environment

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Stefanie Müller; [2019]
  Nyckelord :User Experience; Usability; Lean UX; Mobile Application; Q A; Backchannel; Moderator; Event Platform; Interface Design;

  Sammanfattning : This Bachelor thesis is about digital tools for event organisers. The platforms offered by companies serve as digital backchannels that among other things facilitate interactions between audience and stage, for example during live Q&A sessions. LÄS MER

 3. 3. Kunskapsöverföring i designsamarbeten : Ett aktionsforskningsprojekt om kunskapsöverföringen mellan en UX-designbyrå och en startup som använder Lean UX

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Johan Linder; [2017]
  Nyckelord :Aktionsforskning; Kunskapsöverföring; Lean UX; Designsamarbeten;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur kunskapsöverföringen i ett samarbete mellan en UX- designbyrå och en startup som använder Lean UX som ansats kan utformas utan att använda en omfattande dokumentation. För att göra detta har en kvalitativt fallstudie i formen av ett aktionsforskningsprojekt genomförts. LÄS MER

 4. 4. Application and evaluation of methods for merging user experience design with agilesoftware development

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mikael Eriksson Vikner; [2016]
  Nyckelord :agile software development; user experience design;

  Sammanfattning : Cinnober is an organization that develops advanced software solutions for financial institutions. As a part of the technology toolkit used at Cinnober there is a web framework with which GUI development can be driven from the data available on the server, through configuration rather than development. LÄS MER

 5. 5. Interaktionsdesign för SVT-Nyheter : Design av en nyhetsapplikation

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Hampus Nyberg; [2016]
  Nyckelord :Interaction design; usability; experience design; UX; lean UX; news application.;

  Sammanfattning : The aim of this report is to convey the parts of the process of interaction design for a re-design of a news application. I have been part of the team assembled by SVT-interactive with the goal to create a new Android and iOS application due to a perceived sub-par experience on their current applications. LÄS MER