Sökning: "Lean bygg"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Lean bygg.

 1. 1. Slöserier på svenska byggarbetsplatser -Vilka är de och hur kan de minskas?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Klara Sjö; [2020]
  Nyckelord :Lean; slöseri; 5S-metoden; Just-In-Time; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport ska undersöka vilka moment på en svensk byggarbetsplats som bidrar med den största mängden slöseri och hur företag med hjälp av två olika Lean-metoder kan minska på dessa. Denna rapport ska undersöka vilka moment på en svensk byggarbetsplats som bidrar med den största mängden slöseri och hur företag med hjälp av två olika Lean-metoder kan minska på dessa. LÄS MER

 2. 2. Arbetsberedningar hos Peab Sverige AB : En analys av användandet med fokus på tid och ekonomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Maja Palm; [2020]
  Nyckelord :Arbetsberedning; slöserier; Lean;

  Sammanfattning : Byggbranschen pressas till allt kortare byggtider vilket medför en ökad risk för brister, fel och skador på både byggnader och anställda. Planering av arbetet kan leda till mindre slöserier, ökad kvalité och förbättrad arbetsmiljö vilket även gynnar företagets ekonomi. LÄS MER

 3. 3. Slöseri i anläggningsbranschen : En fallstudie av produktionsprocessen för vägentreprenader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Axel Bergbom; [2020]
  Nyckelord :Efficiency; Lean production; Construction; Mass haul planning; Construction and civil engineering; Effektivisering; Lean; Anläggning; Produktion; Masshantering;

  Sammanfattning : Det kommer ske stora investeringar inom den svenska infrastrukturen fram till år 2029. Detta leder till en stor möjlighet för entreprenadföretag inom branschen att växa på marknaden och få en ökad lönsamhet. LÄS MER

 4. 4. Förstärkning av träregelstomme med KL-trä : Teoretisk utvärdering av olika ytterväggstyper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Joel Larsson; [2020]
  Nyckelord :CLT; Cross laminated timber; Strengthening; Light timber frames; Modular construction; Lean construction; multi-storey timber buildings; Timber engineering; Korslimmat trä; Massivträ; Volymelement; Industriellt byggande; Flervåningshus i trä; Träkonstruktion;

  Sammanfattning : På senare tid har intresset för och viljan att bygga flerbostadshus i trä ökat och medfört en trend att bygga allt högre hus med stomme av trä. En aktör är Lindbäcks Bygg som bygger flerbostadshusi trä med volymelement och lätt regelstomme. Idag begränsas dock möjligt antal våningar med regelstomme till 6 – 8 våningar. LÄS MER

 5. 5. Svårigheter som konsulter upplever vid lean-projektering inom byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Vedran Tepsic; Fatima Haioty; [2019]
  Nyckelord :Lean; konsult; lean construction; the toyota way; jidoka; konsulter; projektledning; projektledare;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna rapport är att identifiera varför det är problematiskt för konsulter att arbeta med lean processer och ta reda på vad konsekvenserna av detta kan bli. Slutligen ska rapporten knyta ihop säcken och behandla frågan om hur det går att gå tillväga för att effektivare involvera konsulter i sitt arbete med lean och få det effektiva flöde som lean i grunden strävar efter. LÄS MER