Sökning: "Lean chalmers"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lean chalmers.

 1. 1. Practical Experience: Adopt Agile Methodology Combined With Kanban For Virtual Reality Development

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Bin Han; Jianfeng Xie; [2012-08-06]
  Nyckelord :Software Process Improvement; Virtual Reality Development; Agile Software Development; Kanban;

  Sammanfattning : Development methodology is a part of project management and always plays an important role in software development. In recent years, some new software development methodologies are showing up, like Agile and Lean Software Development. LÄS MER

 2. 2. BIM som en effektivisering av processindustrin : en fallstudie på COWI Management AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

  Författare :Eric Wallin; [2012]
  Nyckelord :3D; BIM; LEAN; Processindustri; Samordning;

  Sammanfattning : Building Information Modeling eller byggnadsinformationsmodellering används idag inom byggbranschen för att effektivisera projekteringsprocessen. Denna metod är fortfarande relativt ny inom branschen men är på väg att bli en branschstandard. LÄS MER