Sökning: "Lean i inköp"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Lean i inköp.

 1. 1. Assembly flow design and process data digitalization for Process Industries : Flow and Line balancing with Simulation for Paper and Pulp Instruments with digital Information management

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Goushik Nattanmai Ganesh Babu; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The ABB Lorentzen and Wettre in Kista produces Paper and Pulp Testing Instruments for Paper Mills worldwide. The unit has product range of over 140 instruments. In the production there is significantly longer throughput times compared to the demand takt in the assembly of instruments since they are working in a Fixed position layout. LÄS MER

 2. 2. Enhancement of in- and outbound logistics flows : A case study at Dagab Inköp & Logistik AB

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS)Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS)

  Författare :Abdelrahman Audi; Yonis Raage; [2020]
  Nyckelord :CPFR; ERP Systems; Demand Management; Lean; Logistical Flows; Logistics Purchasing;

  Sammanfattning : Background: In today's competitive and dynamic market, companies are trying to find new ways of changing their warehousing and logistics operations to increase the value for customers. Inbound and outbound logistics flows are key channels within warehouses as these encompass activities such as planning and scheduling which align with the flow of goods between enterprises and external associates, i. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av en inköpsprocess med hänsyn till en effektiv lagerstyrning. : En fallstudie på Swedpaper AB.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Jasmina Khalfi; Zarina Said Jabbar; [2020]
  Nyckelord :Inköpsprocess; lagerstyrning; effektivitet; Lean; Lean i inköp; JIT; JITP;

  Sammanfattning : Inköp i små papperstillverkande företag är lägre prioriterat än i större företag, eftersom den erhåller en mindre andel av företagets omsättning i jämförelse med försäljning. Fortfarande kan en effektivisering av inköp leda till högre lönsamhet, varje sparad krona i inköp är en vinst. LÄS MER

 4. 4. Hantering av orderspecifika komponenter : En fallstudie utförd vid ett tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Jonas Carrevik; Jonatan Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Value stream mapping; wastes; customer order driven production; production strategy; Värdeflödesanalys; slöseri; kundorderstyrning; produktionsstrategi;

  Sammanfattning : Purpose– The purpose with the study is to with help of value stream mapping identify problem areas and wastes connected to the handling of order specific components. To be able to answer the purpose the following two research questions was formulated. LÄS MER

 5. 5. Inköpsprocess och transportstrategi

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering; Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Stapheen Sadllah; Mazen Riadh Muhammad; [2019]
  Nyckelord :JIT; Just-in-Time; inventory; transportation; purchasing; purchasing role; purchasing strategy; supplier relationship and Lean; JIT; Just-in-Time; lager; transport; inköp; inköpsrollen; inköpsstrategi; leverantörsrelation och Lean;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to identify how to implement a purchasing process in a small company and to investigate which means of transport is most suitable to use at the different delivery distances. The goal was divided into two research questions: • Research question 1: Which purchasing process and purchasing role should the company follow? • Research question 2: Which means of transport are most suitable to use in accordance with the needs of the company? The research method used to answer the goal and the research questions was a literature study and a case study. LÄS MER