Sökning: "Lean information management"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden Lean information management.

 1. 1. Hur kan banker effektivisera sin verksamhet genom att minska ineffektiv användning av resurser? : En studie om svenska bankers möjlighet att effektivisera sin verksamhet.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Victor Weideman; Hannes Marklund; [2022]
  Nyckelord :Lean production; management service ; Muda; Kaizen; Resource based view; Lean production; management service ; Muda; Kaizen; Resource based view;

  Sammanfattning : Lean production har under lång tid haft en väsentlig koppling till Toyota Production System (TPS) som förknippas med tillverkningsindustrin. Vid senare skede har lean production utvecklats och format sig till tjänsteföretag i form av “lean service” som bankbranschen har fått fäste om. LÄS MER

 2. 2. Lean-Agile organization in test facilities and workshops

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jacob Kvarnmarker; Max Lorentzon; Linus Mårtensson; [2022]
  Nyckelord :agile; implementation; research and development; change management; corporate culture;

  Sammanfattning : Introduction: This study was conducted at Volvo Cars’ R&D division to investigate how test facilities and workshops can implement an agile way of working. Three departments with different levels of agile implementation were therefore investigated to fulfill our purpose. LÄS MER

 3. 3. Standardisering som grund till utveckling av enstycksflöde

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Filip Ohlsson; Graziano Russetti; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nimoverken is the world's largest producer of drying cabinets, located in Hova, Sweden. Drying cabinets are sold mainly in the Nordic countries and to a lesser degree to USA, England and South Korea, where drying cabinets are an increasing niche product on the market. LÄS MER

 4. 4. Effektivare informationsflöden med Lean information management

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Emma Larsson; [2022]
  Nyckelord :Lean information management; VSM; FMEA; process improvement.; Lean information management; Värdeflödesanalys; VSM; Feleffektsanalys; FMEA; Processförbättring.;

  Sammanfattning : Information management is important for organizations since it constitutes the foundation for leading and organizing companies. Sharing information has for a long time been considered as a critical activity in supply chains. LÄS MER

 5. 5. Processeffektivisering vid hyvling : en analys av operatörernas förutsättningar

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Nils Rubensson; [2022]
  Nyckelord :HRM; hyvleri; lean; processeffektivisering; processer; rutiner; sågverk;

  Sammanfattning : En stor del av Sveriges yta är täckt av skog och den har en viktig roll i Sveriges ekonomi. Under 2020 bidrog skogssektorn med ett exportvärde på 145 miljarder kronor och sektorn sysselsätter 115 000 människor årligen. Industrin har dock haft svårt att nå god lönsamhet under åren. LÄS MER