Sökning: "Lean kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 203 uppsatser innehållade orden Lean kommunikation.

 1. 1. Implementering av Lean med hjälp av värdering, principer och verktyg i ett mindre tillverkande företag : En fallstudie på Ackert Reklam AB

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :John Larsson; [2021]
  Nyckelord :Lean Implementation; Lean Manufacturing; Lean tools; SME; 7 mudas;

  Sammanfattning : I dagens arbetsklimat uppstår hela tiden olika utmaningar för tillverkande företag och organisationer. Ökad konkurrens, utvecklingar av olika tillverknings- och informationstekniker samt alltmer krävande kunder är några av utmaningarna. LÄS MER

 2. 2. Produktutvecklingsprocessen i lean producerandeföretag

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Lisa Bergqvist; Oscar Brönmark Riex; Jakob Holm Bjelke; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lean är ett begrepp som präglat dem moderna industrin sedan långt tillbaka och är något som många företag vill tillämpa. Det finns dock fortfarande bristande kunskap kring hur lean kan implementeras redan i produktutvecklingen, hur metoderna tillämpas och kommunikationens roll i leana organisationer. LÄS MER

 3. 3. Förbättring av ett produktionsflöde

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Malin Jaginder; Alexandra Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Production flow; Capacity; Lean waste; Improvement work; Produktionsflöde; Kapacitet; Leanslöseri; Förbättringsarbete;

  Sammanfattning : NOTE AB är ett elektronik- och komponentföretag som tillverkar produkter till verkstäder, medicinsktekniska företag, försvaret och kommunikationselektronik företag. Examensarbetet genomfördes på deras enhet i Torsby som specialiserar sig på prototypframtagning och tillverkning av produkter som används i tuffa miljöer. LÄS MER

 4. 4. Värdeflödesanalys hos beställare i planeringsfasen

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Oliver Henningsson; [2021]
  Nyckelord :Värdeflödesanalys; Lean; Trafikverket; Slöseri;

  Sammanfattning : The usage of value stream mapping has to a high degree been limited to entrepreneurs in the construction phase, but it might still be possible for the client to use the tool in the planning phase. If so, this opens up for a new efficiency tool to be used by clients, which could enable economical advantages. LÄS MER

 5. 5. Intern och vertikal logistik inom projektet Björnflokan

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ludvig Forsström; Tobias Lundin; Anton Thorin; [2021]
  Nyckelord :bygglogistik; effektivisering; intern logistik; lean; slöseri; standardisering;

  Sammanfattning : Byggbranschen har under senare år utvecklat logistiken, detta för att konkurrensen på marknaden blivit hårdare och därmed har marginalerna minskat. Denna rapport granskar internlogistisken på projekt Björnflokan i Borås. LÄS MER