Sökning: "Lean material flow"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden Lean material flow.

 1. 1. Planning of a Production layout for a Swedish manufacturing company : A case study at REHOBOT Rotex AB

  Magister-uppsats, Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling; Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling

  Författare :Akshay Shettennavar; Prajwal Yadav Prasanna Kumar; [2021]
  Nyckelord :Layout planning; Lean; Systematic layout planning; 8 waste; 5S; Visual Management; material handling; and material flow;

  Sammanfattning : Plant layout is the heart of any production line because if the layout is not properly laid, there can be numerous consequences. Planning a layout for an SME is the most crucial and tedious job for a manufacturer because it is time-consuming and sometimes a costly process. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning och nulägesanalys av materialflöde

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Edward Finstorp; [2021]
  Nyckelord :logistik; materialhantering; materialförsörjning; lean;

  Sammanfattning : Introduction: The purpose of the introduction is to provide a description of the background and problem related to logistics in manufacturing companies to develop a deeper understanding in why this subject is important for today’s businesses. The aim for the thesis is to investigate an internal material flow that starts with unloading and ends with point of use, in order to provide suggestions for improvement based on theories on Lean and material handling. LÄS MER

 3. 3. Cirkulär ekonomi i kombination med Lean för att förbättra hållbarheten i bergtäkter

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Marcus Gustafsson; Patrik Bergström; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; circular economy; Lean; quarrying; Hållbarhet; cirkulär ekonomi; Lean; bergtäktsverksamhet;

  Sammanfattning : Stone is a useful resource, for example as a building material, which means that stone materials play a large role in the construction of society. Stone is mined and refined in so-called quarries. There are activities in quarries that have negative impact on the environment. LÄS MER

 4. 4. Tillämpning av just-in-time i byggproduktion : En fallstudie inom logistik & materialhantering i byggbranschen

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Shant Kassabian; [2021]
  Nyckelord :lean production; lean construction; just-in-time; waste; 5S; side contract; standardization;

  Sammanfattning : All production companies strive for efficiency, which means that you want to achieve a certain quality with the least possible use of resources. The construction industry is facing an exciting future where production strives to develop in line with lean production. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av internt materialflöde genom ledtidsreducering : Fallstudie hos Fogmaker International AB, ett företag med brett produktsortiment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Jakob Sundgren; Agnes Adolfsson; [2021]
  Nyckelord :Brett produktsortiment; Förbättringskata; Lean Produktion; Ledtidsreducering;

  Sammanfattning : I dagens samhälle sätter kunder högre krav på att det ska finnas produkter som matchar exakt deras specifika behov. Detta medför att företag behöver bredda sitt produktsortiment för att stärka och bibehålla sina marknadsandelar. LÄS MER