Sökning: "Lean production"

Visar resultat 1 - 5 av 1116 uppsatser innehållade orden Lean production.

 1. 1. Covid-19-pandemins inverkan på tillämpning av lean : En studie med fokus på svenska företags förhållningsätt tilljust-in-time

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Lisa Wilk; Emelie Skantz; [2023]
  Nyckelord :Lean; just-in-time; covid-19; pandemi; svenska företag; lagerhållning; leveransstrategier; varuflöde; Lean; just-in-time; Covid-19; pandemic; Swedish companies; warehousing; delivery strategies; commodity flow;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker i vilken utsträckning svenska företag har förändrat sin tillämpning av lean efter covid-19-pandemin. Detta undersöktes genom en litteraturstudie och intervjuer med två medicintekniska företag, AstraZeneca samt Panthera. Pandemins framfart skapade stora problem för samhälle och företag. LÄS MER

 2. 2. Resurseffektiv produktion i tillverkande företag : Med fokus på förebyggande underhåll

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Linda Abbasi; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att förbli konkurrenskraftig och möta växande marknadskrav finns det ett ökande krav på produktionseffektivitet inom tillverkningsindustrin. För att säkerställa och hålla maskiner och annan utrustning i gång är deras underhåll en förutsättning. LÄS MER

 3. 3. Discrete event simulation tool for analysis of a manufacturing system : Observed from a context of sustainability and efficiency

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Teodor Mellström; [2023]
  Nyckelord :DES Simulation; Simulation; Discrete event; Sustainability; Lean; Manufacturing; Manufacturing system. Conceptual model;

  Sammanfattning : This report is a master thesis project done as a final project of Industrial design engineering with a master in production engineering, at Luleå University of Technology during the spring of 2021. The project was done as a collaboration with the company Nord-lock, based out of Mattmar, Sweden. LÄS MER

 4. 4. Lean automation med fokus på kollaborativa robotar : En studie på kollaborativa robotar i den svenska fordonsindustrin ur ett resurseffektivt perspektiv

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ninos Aslan; William Maximurad; [2023]
  Nyckelord :Lean automation; collaborative robots; human-robot collaboration; Swedish automotive industry; resource efficiency; Lean automation; kollaborativa robotar; människa-robot-samarbete; svenska fordonsindustrin; resurseffektivitet;

  Sammanfattning : I flera decennier har företag inom fordonsbranschen arbetat ihärdigt med att öka sin konkurrenskraft genom att automatisera produktionen. En frekvent använd strategi för att öka automationsgraden är att implementera traditionella industrirobotar. LÄS MER

 5. 5. Verksamhetsutveckling rörande produktframtagning och CE-märkning

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Joakim Bergensand; Firat-Yekta Capar; [2022]
  Nyckelord :Value streaming mapping; ; Business development; Organizational structure; Lean; CE marking; 7 1 waste; Tree diagram; Värdeflödesanalys; Verksamhetsutveckling; Organisationsstruktur; Lean; CE-märkning; 7 1 slöserier; Träddiagram;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete inom Industriell Ekonomi och Produktion som handlar om MTR Techs verktygsframtagningsprocess där det saknas ett standardiserat arbetssätt. Företaget har haft problem med kvalitetsdifferenser vid produktframtagningsprocessen av inköpta och egentillverkade verktyg, likaså är de i behov av en lathund för CE-märkning, därav uppkomsten av detta examensarbete. LÄS MER