Sökning: "Lean tjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Lean tjänst.

 1. 1. Effektivisering av bygglovsprocessen : En undersökning på bygglovsenheten i Borås kommun

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Erman Kelmendi; Dina Aziz; Stiven Aziz; Maram Trkawi; [2020]
  Nyckelord :Bygglovsprocess; Effektivisering; Lean;

  Sammanfattning : Det råder bostadsbrist i de flesta kommuner och Borås kommun är inget undantag. För att kunna bygga eller riva en byggnad krävs bygglov från kommunen. LÄS MER

 2. 2. Implementering av Lean Produktutveckling

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Muzaffer Arpacik; Linus Jensen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens arbetsmarknad som blir allt mer global och digitaliserad med många olika forskningsområden som blommar och utvecklas snabbt i en accelererande fart, duger det inte bara att ha en affärsidé för att kunna lyckas på marknaden. För att lyckas på marknaden så krävs det även ramverk för hur man går från ”idén på ritbordet” till en färdig produkt eller tjänst så snabbt och effektivt som möjligt, samtidigt som kostnaderna hålls nere. LÄS MER

 3. 3. Implementering av Lean Produktutveckling

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Muzaffer Arpacik; Linus Jensen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens arbetsmarknad som blir allt mer global och digitaliserad med många olika forskningsområden som blommar och utvecklas snabbt i en accelererande fart, duger det inte bara att ha en affärsidé för att kunna lyckas på marknaden. För att lyckas på marknaden så krävs det även ramverk för hur man går från ”idén på ritbordet” till en färdig produkt eller tjänst så snabbt och effektivt som möjligt, samtidigt som kostnaderna hålls nere. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning och analys av ett sågverksbolag : rotlagerstrategi ur ett Lean Production perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Adam Pettersson; Leon Persson; [2019]
  Nyckelord :traktbank; kundvärde; processkartläggning; virkesköp; flödeseffektivitet;

  Sammanfattning : I dagens moderna skogsbruk lagras råvaran så nära inpå industrin som möjligt i ett stående och växande lager, rotlager. Rotlagring medför att råvaran inte tappar kvalitet och även kapitalbindningen minskar. LÄS MER

 5. 5. Processförbättring : Fallstudie av processen för intern orderhantering i ett tjänsteföretaget

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Yvonne Olsson Adolphsson; [2019]
  Nyckelord :improvement; ISO 9001; quality; lean management; processes; six sigma; förbättring; ISO 9001; kvalitet; lean management; processer; six sigma;

  Sammanfattning : The master thesis in industrial technology started with a prestudy in January 2019, based on the results from the pre study,the work with the master thesis begun. The purpose with the masterthesis was to map the current process in a service company and toidentify defects in the current process to shoe what the companycan do to improve and avoid defects in the future. LÄS MER