Sökning: "Leander Franke"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Leander Franke.

  1. 1. Att beledsaga en koral

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

    Författare :Leander Franke; [2013-09-17]
    Nyckelord :koral; registrering; omharmonisering; cantus firmus;

    Sammanfattning : Att med hjälp av improvisation framföra koraler med olika harmoniseringar och med olika tekniska modeller för att framhäva dess Cantus Firmus är en mycket gammal metod. Detta är en del av utbildningen och en del av yrkesstoltheten hos kyrkomusiker. LÄS MER