Sökning: "Learning by Senses"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Learning by Senses.

 1. 1. GARDEN-BASED LEARNING IN A REGGIO EMILIA INSPIRED SWEDISH PRESCHOOL WITH A PERMACULTURE GARDEN A case study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kathleen Kölz; [2022-02-13]
  Nyckelord :garden-based learning; Swedish preschool; case study; preschool garden; Reggio Emilia; permaculture garden;

  Sammanfattning : Aim: This study aims to get an in-depth understanding of the characteristics of the garden and garden-based learning in an educational environment of a Swedish preschool that is inspired by the Reggio Emilia approach and has a permaculture garden. Theory: Social constructivism has been adopted as the theoretical framework for this study to gain an understanding of learning processes in the environment of a preschool. LÄS MER

 2. 2. Utomhusundervisning i NO-ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Haneen Alsefi; Emma Hultqvist; [2022]
  Nyckelord :Anders Szczepanski; betydelse; lärande utomhus; utomhuspedagogik;   undervisning utomhus;

  Sammanfattning : Aims: The topic of the knowledge review that has been carried out is outdoor learning. The purpose of this study is to examine what possibilities are created for students' learning and well-being by conducting teaching in the natural sciences and in outdoor environments. LÄS MER

 3. 3. Outdoor Education: Opportunities, Challenges & Teacher Competencies – A Perspective on how to Teach in Nature

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Jonathan Ståhlberg; [2022]
  Nyckelord :Outdoor education; Teacher Competencies; Education; Biology teaching; Framework factors; Learning by Senses; Collegial Competencies;

  Sammanfattning : For the last forty years outdoor education has been investigated all around the globe. Despite intense research initiative, studies have been lacking regarding what teacher competencies are beneficial for successful outdoor education. LÄS MER

 4. 4. Lokalsamhället som klassrum : En kvalitativ studie om SO-lärares syn på utomhuspedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sara Zipfel; [2022]
  Nyckelord :outdoor pedagogy; location-based learning; social science subjects; social science teaching; physical activity; local environment; utomhuspedagogik; platsbaserat lärande; SO-ämnen; SO-undervisning; fysisk aktivitet; närmiljö;

  Sammanfattning : Upplevelser med hjälp av kroppen och användningen av olika sinnen är betydelsefullt för människans lärande. Inlärningsprocessen kan implementeras och förstärkas genom utomhuspedagogik. LÄS MER

 5. 5. Med kroppen som verktyg : en undersökning av människans förståelse av landskapet

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maria Sofia Radeborg; [2022]
  Nyckelord :förkroppsligad kunskap; subjektivt erfarande; subjektiva upplevelser; kroppsliga förnimmelser; sinnesintryck; lärandeprocesser; kunskapssyn; kunskapstradition; meditation; platsmeditation; närvaro; inventeringsmetod;

  Sammanfattning : I mitt arbete har jag undersökt förkroppsligad kunskap. Jag har utforskat kopplingen mellan kunskap och kropp samt på vilket sätt subjektivt erfarande kan vara värdefullt vid kunskapsinhämtning- och förståelse kring landskapet. LÄS MER