Sökning: "Learning management system"

Visar resultat 1 - 5 av 316 uppsatser innehållade orden Learning management system.

 1. 1. FACTORS INFLUENCING STUDENTS’ PERCEPTION OF USEFULNESS OF CANVAS AS A LEARNING MANAGEMENT SYSTEM

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Thu Dang; [2020-11-17]
  Nyckelord :Learning management system; adult learners; user behaviors; acceptance of use of technology;

  Sammanfattning : Purpose:The primary aim of the study is to find out students’ perception of usefulness of Canvas as a learning management system and factors that might influence their perceived usefulness of Canvas.Theory:There are several theories utilized to explain the phenomenon emerging in the study and to understand more about the subject matter. LÄS MER

 2. 2. How can the CFO be a valuable ally for innovation? - A multiple-case study on what current methods CFOs are using for fostering innovation in an organisation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ellinor Joelsson; Linnéa Ragnell; [2020-07-23]
  Nyckelord :Innovation; Chief Financial Officer CFO ; Innovation Management; CFO methods for innovation; Pentathlon Framework; Innovation Control Systems;

  Sammanfattning : Globalisation, digitalisation and rapid advancements in technology are creating faster businessenvironments which demand organisations to be more innovative. At the same time, it has beenproven difficult for companies to successfully manage innovation. LÄS MER

 3. 3. Why is it so hard to implement sustainability strategies into an organization? A case study of KappAhl’s sustainability strategy implementation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alice Aroneng; Jenny Trolläng; [2020-07-01]
  Nyckelord :Sustainability; Strategy implementation; Implementation barriers; Fashion industry;

  Sammanfattning : Background and Problem: The whole value chain, from production to consumption and recycling, ispart of the sustainability challenges in the textile industry. The concept of sustainability is complex andintegrating it into the internal process of the organization is vital to reach success within sustainabilityand accomplish the SDGs by 2030. LÄS MER

 4. 4. Hantering av friyta vid förskoleutbyggnad : samsyn och konfliktpunkter i synen på kvalité i förskolans utemiljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Niki Lindgren; [2020]
  Nyckelord :preschool; outdoor environment; development; learning; play; pedagogical quality; socialt samspel; barns utveckling; förskolegård;

  Sammanfattning : Förskolan har blivit symbol för den fysiska miljö där barn spenderar större delen  av sina första levnadsår. Förskolan har det senaste decenniet även blivit en del  av det svenska utbildningssystemet och är därmed barnets första möte med  formellt lärande, men lek och omsorg är andra viktiga dimensioner i  förskoleverksamhet. LÄS MER

 5. 5. Sequence classification on gamified behavior data from a learning management system : Predicting student outcome using neural networks and Markov chain

  Master-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Niclas Elmäng; [2020]
  Nyckelord :Long Short-term Memory; Convolutional neural network; Markov Chain; Time series Classification; Gamification;

  Sammanfattning : This study has investigated whether it is possible to classify time series data originating from a gamified learning management system. By using the school data provided by the gamification company Insert Coin AB, the aim was to distribute the teacher’s supervision more efficiently among students who are more likely to fail. LÄS MER