Sökning: "Leasing incentives"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Leasing incentives.

 1. 1. IFRS 16 – Den nya leasingstandarden - En studie av börsföretags incitament att manipulera redovisningen av leasingavtal

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josef Charif; Jenny Liesén; [2020-09-08]
  Nyckelord :IFRS 16; leasingavtal; skuldsättningsgrad; diskonteringsränta; incitament; nyckeltal.; IFRS 16; leasing agreement; debt-to-equity ratio; discount rate; incentives; financial ratios.;

  Sammanfattning : Background: With the new lease accounting standard, IFRS 16, new rules regarding leasing agreement became mandatory from January 1st, 2019. The rules imply that all leasing agreements ought to be activated in the balance sheet of the lessor. LÄS MER

 2. 2. IFRS 16 - So far so good? A post-implementation review of the new leasing standard of listed firms in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Caroline Johansson; Sofie Sjöberg; [2020-07-01]
  Nyckelord :IFRS 16; Leasing incentives; Off-balance sheet financing;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 3. 3. Transportsektorns övergång till IFRS 16 : En kvantitativ studie om effekterna av den nya leasingstandarden på europeiska transportföretags finansiella rapporter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Leon Izgi; Simon Salloum; [2020]
  Nyckelord :leasing; IAS 17; IFRS 16; key ratios; leasing; IAS 17; IFRS 16; nyckeltal;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: leasetagare har haft starka incitament till att undvika redovisning av leasingavtal i balansräkningen, vilket medfört mycket kritik åt gamla leasingstandarden IAS 17. Den nya leasingstandarden IFRS 16 har sedan 1 januari 2019 ersatt IAS 17, och innebär att alla leasingavtal numera måste redovisas i balansräkningen. LÄS MER

 4. 4. Förmedling av kvalitet i redovisningslagstiftning : moralens betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amanda Andersson; Anna Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Hermeneutic; qualitative study; IFRS 16; qualitative characteristics; ethics accounting law; Hermeneutik; kvalitativ studie; IFRS 16; kvalitativa egenskaper; moral; redovisningslagstiftning;

  Sammanfattning : Kvalitet är i redovisningssammanhang ett komplext begrepp som är under ständig omvandling. Forskning kring begreppet syftar ofta till att kartlägga indikatorer som tillsammans ger en korrekt beskrivning av betydelsen av kvalitet. Forskare utgår från dessa indikatorer då de studerar redovisning med syfte att säga något om dess kvalitet. LÄS MER

 5. 5. Cirkulär ekonomi integrerad i affärsmodellen : en fallstudie av industriföretaget Dustcontrol AB

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Ellinor Berg; Lovisa Larsson; Karolina Svensson; [2018]
  Nyckelord :affärsmodell; cirkulär ekonomi; integrering; miljöarbete; små- och medelstora företag;

  Sammanfattning : Världen över råder en diskussion kring den globala resurshanteringen och dess påföljder, då jordens resurser förbrukas allt snabbare. Majoriteten av företagen har idag ett linjärt synsätt i sin affärsmodell, vilket innebär att de inte tar hänsyn till vad som händer med produkten efter slutkonsumtion. LÄS MER