Sökning: "Leasing incentives"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Leasing incentives.

 1. 1. IFRS 16 - So far so good? A post-implementation review of the new leasing standard of listed firms in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Caroline Johansson; Sofie Sjöberg; [2020-07-01]
  Nyckelord :IFRS 16; Leasing incentives; Off-balance sheet financing;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Förmedling av kvalitet i redovisningslagstiftning : moralens betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amanda Andersson; Anna Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Hermeneutic; qualitative study; IFRS 16; qualitative characteristics; ethics accounting law; Hermeneutik; kvalitativ studie; IFRS 16; kvalitativa egenskaper; moral; redovisningslagstiftning;

  Sammanfattning : Kvalitet är i redovisningssammanhang ett komplext begrepp som är under ständig omvandling. Forskning kring begreppet syftar ofta till att kartlägga indikatorer som tillsammans ger en korrekt beskrivning av betydelsen av kvalitet. Forskare utgår från dessa indikatorer då de studerar redovisning med syfte att säga något om dess kvalitet. LÄS MER

 3. 3. Cirkulär ekonomi integrerad i affärsmodellen : en fallstudie av industriföretaget Dustcontrol AB

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Ellinor Berg; Lovisa Larsson; Karolina Svensson; [2018]
  Nyckelord :affärsmodell; cirkulär ekonomi; integrering; miljöarbete; små- och medelstora företag;

  Sammanfattning : Världen över råder en diskussion kring den globala resurshanteringen och dess påföljder, då jordens resurser förbrukas allt snabbare. Majoriteten av företagen har idag ett linjärt synsätt i sin affärsmodell, vilket innebär att de inte tar hänsyn till vad som händer med produkten efter slutkonsumtion. LÄS MER

 4. 4. Strategizing IFRS 16 – Leases and Real Estate : Exploring implementation and contractual strategies relating to new accounting regulation

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Nicole Hjertstedt; [2018]
  Nyckelord :IFRS  16;   Operational  Leases;   Leased  space;   Real  Estate;   Strategy; Contract; Implementation; Accounting; Retail; IFRS  16;   Operationell  Leasing;   Leasad  lokalyta;   Fastigheter; Strategier; Kontrakt; Implementering; Redovisning;

  Sammanfattning : Traditionally  Operational  Leases  have  been  exempted  from  being  recognized  on  the  balance  sheet  of  the  financial  statements.  With  the  new  leasing  regulation  presented  by  the  International  Accounting  Standards Board  (IASB);  International  Financial  Reporting  Standards  16  (IFRS  16),  with  effective  date  of  2019‐01‐01  operational leases are to be accounted for as finance leases, being capitalized into the balance sheet as a right of use asset and lease liabilities. LÄS MER

 5. 5. Formal Land Rights Security and Agricultural Productivity: Can Factor Endowments Explain the Divergent Findings?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Fredrik Saïd Madsen; [2013]
  Nyckelord :formal land rights security; agricultural productivity; factor endowments; institutions; land rights debate; institutional environment; embeddedness.; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Institutions are commonly thought of as crucial determinants for economic development. This argument is also prominent in the literature regarding property rights institutions as many studies stress their significance for economic performance. LÄS MER