Sökning: "Leaving Neverland"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Leaving Neverland.

  1. 1. Framing Neverland : En kvantitativ innehållsanalys om gestaltningen av Leaving Neverland i svensk dagspress.

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

    Författare :Johan Loberg; Matilda Strömfors; Josephine Grödem; [2019]
    Nyckelord :Leaving Neverland; Michael Jackson; Framing Theory; Tonality; Tabloidization; Media logic; Leaving Neverland; Michael Jackson; Gestaltning; Tonalitet; Tabloidisering; Medielogik;

    Sammanfattning : Framing Neverland is a content analysis that examines how the documentary Leaving Neverland is portrayed in Swedish daily press between January 25 to May 20, 2019. It is through the questions “How does the framing of Leaving Neverland being perceived in Swedish daily press?” and “Does morning and evening presses differ in the framing?” the essay was designed. LÄS MER