Sökning: "Ledande Befattningshavare"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Ledande Befattningshavare.

 1. 1. Ersättningsreglerna och god sed på aktiemarknaden : Möjliga sanktioner med anledning av principen följa eller förklara  

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Möller; [2022]
  Nyckelord :Ersättning till ledande befattningshavare; Ersättningsregler; Aktiemarknadsnämnden; Självreglering; Kollegiet för svensk bolagsstyrning; Aktiemarknadsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ingrid Jacobson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Pilotskolan - is this your captain speaking? : En kvantitativ studie om ägarstruktur i bolag noterade på Stockholmsbörsen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Marcus Lönn; Niklas Wittström; [2022]
  Nyckelord :Pilot-school; CEO-ownership; Insider-Ownership; OMXSPI; Stock-return; Pilotskolan; VD-ägande; Insiderägande; OMXSPI; Avkastning;

  Sammanfattning : Bakgrund: På senare år har Pilotskolan blivit ett hett samtalsämne inom aktieanalys. Pilotskolan definieras av att ledande befattningshavare äger en betydande del av aktierna i bolaget, således bidrar ledningen med ett ekonomiskt engagemang och anses vara ett incitament för värdemaximering för bolagets aktieägare. LÄS MER

 4. 4. Substansrabatt och ledande befattningshavare : Påverkar VD:s och styrelseordförandes innehav substansrabatten i svenska investmentbolag?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Lilliebrunner; Henrik Norrby; [2022]
  Nyckelord :VD:s innehav; Styrelseordförandes innehav; Investmentbolag; Substansrabatt; Värdering; Pilotskolan;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi om VD:s och styrelseordförandes eget aktieinnehav påverkar substansrabatten i svenska investmentbolag. Investmentbolag har som affärsidé att äga aktier i andra bolag. Det ger upphov till ett omdiskuterat fenomen där de underliggande tillgångarna kan handlas till rabatt eller premie genom investmentbolaget. LÄS MER

 5. 5. VD:ns löneincitament och resultatmanipulering : En studie på svenska noterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Rehme; Lizette Wiedel; [2021]
  Nyckelord :Resultatmanipulation; Ledningsincitament; Resultatkvalitet; Diskretionära Periodiseringar; Ersättning till ledande befattningshavare;

  Sammanfattning : Verkställande direktörer kan ha incitament att manipulera resultatet i syfte att öka sin variabla lön, åtminstone påvisar amerikanska studier ett positivt samband mellan andel rörlig lön och resultatmanipulation. Då implementering av incitamentsprogram till VD sedan 2000-talets början ökat i Sverige, samtidigt som sambandet ej undersökts i en svensk kontext, syftar studien till att undersöka alternativhypotesen det finns ett samband mellan verkställande direktörers relativa andel rörlig ersättning och diskretionära periodiseringar genom regressionsanalys. LÄS MER