Sökning: "Ledarroll"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade ordet Ledarroll.

 1. 1. Lärare som ledare : Pastoralt ledarskap i skola och fritidshem

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Isabella Wiklund; Anna-Maria Lisowska; [2021]
  Nyckelord :Ledarskap; pastoral omsorg; välvillig styrning; makt; auktoritet; lärare; skola; fritidshem.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om ledarskap och maktutövning. Syftet har varit att studera lärare ochpedagogers perspektiv på sitt eget ledarskap, främst i klassrummet och på fritidshemmet. Ledarstilar,däribland välvillig styrning är centrala begrepp som återkommer likt en röd tråd från början till slut. LÄS MER

 2. 2. Vart är vi på väg? : En kvalitativ studie av strategiska ledares möjlighet att planera inför framtiden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Amanda Larsson; Elinor Arnstedt; [2021]
  Nyckelord :Scenario planning; digitalization; decision theory; strategic leadership; Scenarioplanering; digitalisering; beslutsteori; strategiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ledare behöver ofta ta ställning till och hantera nya digitala verktyg. Oftast faller de företag som inte hänger med i digitaliseringens snabba svängar mellan stolarna. Även ledarskapet genomgår en omvandling i och med digitaliseringen. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogers möjligheter och omöjligheter : En studie om specialpedagogers inflytande i det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolan

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Malin Ingvaldsson; Åsa Svensson; [2021]
  Nyckelord :Förskola; Lärmiljöer; Rektorer; Specialpedagoger; Specialpedagogisk kompetens; Systematiskt kvalitetsarbete; Utvecklingsmöjligheter;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka specialpedagogers inflytande och arbete med det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Det presenterades utifrån två frågeställningar som inriktade sig på att belysa specialpedagogers beskrivningar utifrån sin roll gällande det systematiska kvalitetsarbetet, samt hur det skulle kunna främja verksamhetens utvecklingsarbete. LÄS MER

 4. 4. Att komplettera matematikläroböckerna : En kunskapsöversikt för att synliggöra hur matematikläroböckerna kan kompletteras för att utveckla matematisk förståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Erica Swerre; Beatrice Törnros; Max Friman; [2021]
  Nyckelord :educational material; everyday life; elementary school; mathematics teaching.; läromedel; vardag; grundskolan och matematikundervisning;

  Sammanfattning : Matematiken är en stor del av vårt vardagsliv. Matematikundervisningen är idag till stor del läroboksbaserad och abstrakt vilket inte bidrar till långsiktiga användbara kunskaper. LÄS MER

 5. 5. När kraven överstiger resurserna : En litteraturöversikt hur arbetsbelastning påverkar sjuksköterskan och utförandet av omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Elina Telleborn; Elna Holmström; [2021]
  Nyckelord :Arbetsbelastning; Arbetsledare; Arbetsmiljö; Omvårdnad; Sjuksköterska; Teamarbete; Vårdkvalité;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans huvudområde är omvårdnad, som bör utgå från de sex kärnkompetenserna. Partnerskap ska byggas på en personcentrerad omvårdnad som inkluderar patientens värderingar, resurser och engagemang. Detta behövs för att skapa kommunikation och delaktighet. LÄS MER