Sökning: "Ledarskap offentlig och privat"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Ledarskap offentlig och privat.

 1. 1. “Jaha, chefen har varit på kurs.” En studie om vad som kan hända efter ledarskapskursen Utvecklande Ledarskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrik Patrik Berggren; Simon Sparre; [2023-02-16]
  Nyckelord :ledarskap; ledarskapsutveckling; ledarskapsutbildning; Utvecklande ledarskap; ledare; arbetsgrupp; medarbetare;

  Sammanfattning : I dagens föränderliga och hektiska organisatoriska miljö så är ledarskapet en av nyckelfaktorerna till att både skapa en hälsosammare och mer motiverande arbetsmiljö. Detta är av intresse för organisationer runt om i världen då det visat sig att en hälsosam arbetsmiljö påverkar den organisatoriska effektiviteten och även dess produktivitet. LÄS MER

 2. 2. Ett ledarskap i tiden : rekryterares framställning av ledarskap i en nyliberal era

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Emmely Engström; Linda-Marie Byström; [2022]
  Nyckelord :Ledarskap; rekrytering; nyliberalism; socialkonstruktionism; hierarki och meritokrati;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur rekryterare konstruerar ledarskap i dagens nyliberala samhälle. Sex intervjuer genomfördes med rekryterare inom både offentlig och privat sektor. Den tematiska analysen resulterade i två huvudavsnitt: ett gott ledarskap och rekrytera på rätt grunder. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga ledares upplevelser av sin karriärutveckling och sitt ledarskap : En kvalitativ jämförelse mellan offentlig- och privat sektor i Finland

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Åberg; [2022]
  Nyckelord :Offentlig sektor; privat sektor; karriärutveckling; karriärutvecklingsfaser; makt; ledarskap; kvinnligt ledarskap; genus; organisation; könsseggregation; glastak;

  Sammanfattning : Introduktion: Kvinnor som ledare är fortfarande ett fenomen. Statistik, tidigare forskning och teorierstöder att kvinnor möter på skadliga konstruktioner formade av individer och samhället, ett glastak iarbetslivet. Fördomarna upprätthålls av organisationer, vilket försvårar kvinnors väg till toppen. LÄS MER

 4. 4. Det gränslösa hybridarbetet : En kvalitativ studie om medarbetares upplevelser kring gränsdragning mellan arbete och privatliv, återhämtning och sjukfrånvaro samt hur ledare kan främja gränsdragning på en hybrid arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Lämhed; Karoline Persson; [2022]
  Nyckelord :Hybrid work; employee workboundaries; leadership; anomi; public sector; Hybridarbete; gränsdragning; ledarskap; anomi; offentlig sektor;

  Sammanfattning : I och med omställningen som hybridarbete bidragit till, så som att arbeta tre dagar på kontoret och två dagar på distans, har frågan väckts kring hur medarbetare hanterat gränsdragningen mellan arbete och privatliv, återhämtning och sjukfrånvaro. Dessutom har en ny typ av ledarskap efterfrågats från medarbetare och studien utgå därför från medarbetarnas behov och förväntningar kring hur ledare ska hantera en hybrid arbetsgrupp. LÄS MER

 5. 5. Utrikesfödda akademikers ledarskap i offentliga organisationer : En kvalitativ innehållsanalys av jobbannonser för chefspositioner

  Master-uppsats, Södertörns högskola

  Författare :Shahinyan Susanna; [2022]
  Nyckelord :foreign born academics; leadership roles; qualitative content analysis; job ads; discrimination; diversity; utrikesfödda akademiker; chefspositioner; kvalitativ innehållsanalys; jobbannonser; etnisk diskriminering; mångfald;

  Sammanfattning : Den här studien syftar på att undersöka huruvida innehållet i jobbannonser för chefspositioner från offentlig och privat sektor visar tecken på begränsningar samt diskriminering eller mångfald och inkludering. Arbetet är baserat på en kvalitativ analys av innehållet i 55 olika jobbannonser för chefspositioner både i offentlig och privat sektor. LÄS MER