Sökning: "Ledarskap tillit"

Visar resultat 1 - 5 av 222 uppsatser innehållade orden Ledarskap tillit.

 1. 1. Ledarskap som efterfrågas av svenska universitetsstudenter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Svärdström; [2022-02-16]
  Nyckelord :Millennials; Transformativt ledarskap; Transaktionellt ledarskap; Svenska universitetsstudenter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilket ledarskap svenska universitetsstudenter efterfrågar i framtida yrkesliv. Studien har fokuserat på ledarstilarna transformativt och transaktionellt ledarskap som en del forskning pekar ut som de mest framträdande ledarskapsstilarna. LÄS MER

 2. 2. Den digitala ledarens påverkan på arbetsmotivationen. En studie om hur ledare kan skapa förutsättningar för att öka arbetsmotivationen hos medarbetare som frivilligt arbetar på distans

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Lunman; Petronella Johansson; [2022-02-15]
  Nyckelord :distansarbete; frivilligt distansarbete; ledarskap; motivation; arbetsmotivation; transformativt ledarskap; Self-Determination Theory;

  Sammanfattning : När fler och fler började att arbeta hemifrån till följd av pandemin fick många upp ögonen för ett fortsatt distansarbete även i framtiden. Att arbeta på distans har flera fördelar och det finns mycket som tyder på att frivilligt distansarbete kommer att vara förekommande även i framtiden. LÄS MER

 3. 3. Omställning till distansarbete inom en statlig myndighet. En kvalitativ studie om hur ledare påverkas vid oförutsett distansarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Katarina Kalaba; Sebastian Pettersson; [2022-02-15]
  Nyckelord :Distansarbete; ledarskap; kontroll; tillit; myndighet; organisation;

  Sammanfattning : Följande studie syftar till att undersöka hur chefer inom en statlig myndighet leder och utövar tillsyn när arbetet utförs på distans. Studien ämnar även bidra till en bredare förståelse genom att undersöka hur chefers möjlighet till arbetsledning och upplevda kontroll över arbetsprocessen påverkas vid implementering av distansarbetet. LÄS MER

 4. 4. Tillitsbaserad styrning och resursfördelning : Hur kopplar offentliga verksamheter resursfördelning med tillitsbaserad styrning?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sandra Tranebacke; Magdalena Kärlin; Sara Persson; [2022]
  Nyckelord :Trust-based management; Tillitsdelegationen; resource allocation; communication; culture and structure; leadership and public sector.; Tillitsbaserad styrning; Tillitsdelegationen; resursfördelning; kommunikation; kultur och struktur; ledarskap och offentlig verksamhet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter Tillitsdelegationen tillsattes och förankrade styrsättet, tillitsbaserad styrning, mynnade det ut i Sveriges kommuner. Tillämpningen har uppdagats och implementerats i offentlig sektor och har fått spridning. LÄS MER

 5. 5. “Det är en utmaning att få kommunens styrsystem anpassade till det tillitsbaserade arbetssättet.” : Utmaningar och möjligheter i tillitsbaserad styrning och ledning ur ett chefsperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Anita Hansson; Helene Järlesjö; [2022]
  Nyckelord :Trust-based governance and leadership; leadership; leadership in public sector; comprehensive governance; governance in public sector; Tillitsbaserad styrning och ledning; ledarskap; ledarskap i offentlig sektor; omfattande styrning; styrning i offentlig sektor;

  Sammanfattning : Tillitsbaserad styrning och ledning har på senare tid kommit att få en framträdande roll i Svenska kommuners styrning. Idag säger de flesta chefer inom offentlig verksamhet att de leder med tillit oavsett tidigare erfarenheter eller personlig ledarstil. LÄS MER