Sökning: "Ledarskapsteorier"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet Ledarskapsteorier.

 1. 1. Dagens ledarskap ur chefens perspektiv - En kvalitativ studie om synen på ledarskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Vanja Lieback; Sofia Brink; [2020-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur chefen ser på ledarskap idag och vilka förväntningar som finns på ledarskapet. Vidare syftar studien till att undersöka vilka ledarskapsteorier som möjligen kan urskiljas ur chefens sätt att prata om ledarskap och om det går att säga något om framtida krav på ledarskap. LÄS MER

 2. 2. ”NU SLUTAR NI BUMS!” : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av sitt stöd till barn i konflikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Palm; Jonna Svedlund; [2020]
  Nyckelord :förskola; konflikthantering; ledarskap; makt; stöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete medatt stödja barn i konfliktsituationer som uppstår på förskolan. Vår teoretiska inramninginnehåller maktperspektiv liksom ledarskapsteorier, och vi redogör också förtidigare forskning kring barns konflikter och förskollärares hantering av dessa. LÄS MER

 3. 3. Motivation, ledarskap och kvinnligt entreprenörskap på landsbygden : en fallstudie i Heby kommun av evenemanget Fest i Heby

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Amanda Egnell; Filippa Lidell; [2019]
  Nyckelord :landsbygd; motivation; entreprenörskap; kvinnor; ledarskap;

  Sammanfattning : Allt fler individer flyttar från landsbygden vilket resulterar i att det blir svårare för företagare och entreprenörer att lyckas med verksamheter i rurala områden, vilket missgynnar landsbygdens fortgång. Studier visar att motivation och ledarskap har stor inverkan på hur väl en verksamhet lyckas. LÄS MER

 4. 4. Hur definieras ett gott ledarskap enligt de anställda på ett finansbolag? : En fallstudie om de anställdas definition av ett gott ledarskap på ett av de största finansbolagen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ramtin Ghassemi; Robin Zainuddin; [2019]
  Nyckelord :Ledarskap; digitalisering; ledarskapsstil; modern ledarskapsstil; digitalisering inom bank och finansbranschen;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få en fördjupad förståelse för hur medarbetarna i tre olika arbetsgrupper från finansbolag A definierar ett gott ledarskap. Studien kommer också att undersöka hur respondenterna ser på det framtida ideala ledarskapet. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap för ökad effektivitet i byggproduktion

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Angela Berglund; Tina Holtz; [2018]
  Nyckelord :Efficiency; motivation; effective leadership traits; contingency theory; transactional theory; transformational theory; servant theory; Effektivitet; motivation; effektiva ledaregenskaper; contingency theory; transactional theory; transformational theory; servant theory;

  Sammanfattning : Purpose: The population of Sweden is steadily increasing, which raises the need for new infrastructure and new buildings. To meet these demands the construction industry must become more efficient. According to several researchers, better leadership can be a part of accomplishing this. LÄS MER