Sökning: "Ledarskapsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet Ledarskapsutveckling.

 1. 1. Tro på din förmåga som chef : En kvantitativ studie om sambandet mellan self-efficacy och relationsbaserat ledarskap

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Anna Sandell; Catharina Tisell; [2020]
  Nyckelord :self-efficacy; LMX; relationsbaserat ledarskap; ledarskapsutveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte - Dagens omvärld förändras i snabb takt och det ställer stora krav på ledarskapet. Relationen mellan self-efficacy och ett effektivt ledarskap kan ha en avgörande betydelse för att nå framgång i organisationen och ledarrollen. LÄS MER

 2. 2. Från medarbetare till chef : Erfarenheter av ett utbildningsprogram för blivande chefer i sjukvården

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Christina Holmberg; [2020]
  Nyckelord :Chefsförsörjning; internutbildning; internrekrytering; karriär; ledarskapsutveckling; sjukvård; vård;

  Sammanfattning : Denna studie genomfördes på uppdrag av HR-staben vid Region Västerbotten med bakgrund av att Sveriges regioner under de kommande åren står inför utmaningar då stora pensionsavgångar och ett ökat behov av vård också innebär ett ökat behov av nya chefer i verksamheterna. Många regioner upplever att de har få sökande till sina chefstjänster vilket gör chefsförsörjning till en viktig fråga för framtidens vård. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser och förändringar i rollen som ledare och hos individen under samt efter genomgången kurs i UGL : Utveckling av Grupp och Ledare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Anna Hjertell; Marie Krabbsjö; [2020]
  Nyckelord :UGL; experience-based; leader; leadership role; leadership; group development; dynamics; individual; personal development; semi-structured interview; thematic analysis; UGL; upplevelsebaserad; ledare; ledarroll; ledarskap; grupputveckling; dynamik; egen individ; personlig utveckling; semistrukturerad intervju; tematisk analys;

  Sammanfattning : En sökning på ledarskapsutveckling via Google och databasen APA PsycInfo renderar sammanlagt drygt 200 000 träffar. Detta tyder på ett stort intresse för ledarskapsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Motivation - en grundpelare för arbetslivet : En intervjustudie om motivation på arbetsplatsen utifrån ett chefsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Hanna Johansson; [2020]
  Nyckelord :Intrinsic- and extrincis motivation; love and kindness relatedness; work culture; motivation in the workplace; Inre- och yttre motivation; gemenskap släktskap; arbetskultur; motivation på arbetsplatsen;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur tre mellanchefer på en myndighet motiverar sina anställda. Arbetet bygger på följande frågor: Hur motiverar de som ledare sina anställda? Jobbar de med att stärka den inre motivation eller ligger fokus på den yttre motivationen? Hur mycket betyder arbetskulturen för motivationen enligt cheferna? Studien är en kvalitativ intervjustudie genomförd på en myndighet. LÄS MER

 5. 5. Medarbetare och chefers attityder till ledarskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Martin Hallberg; [2020]
  Nyckelord :attityder; ledarskap; medarbetare; chefer;

  Sammanfattning : Organisationer där personal delar förståelse av olika organisatoriska aspekter har visat sig få positiva organisatoriska utfall inom olika områden, till exempel inom områden som arbetsmiljö och inlärningsklimat. Forskning har efterfrågat studier av olika personalgruppers preferenser till ledarskap. LÄS MER