Sökning: "Ledgångsreumatism"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Ledgångsreumatism.

 1. 1. Självrapporterad livskvalitet hos personer med reumatoid artrit, en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Toni Josipovic; Linnea Lindén; [2023]
  Nyckelord :Ledgångsreumatism; livskvalitet; arbetsterapi; aktiviteter i dagliga livet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom arbetsterapi ses människan som aktiv, där målet med arbetsterapi är att ge stöd till personen i aktivitetsutförandet utifrån personens önskemål och behov. Reumatoid artrit är en inflammatorisk ledsjukdom som ger fysiska symtom som exempelvis smärta och stelhet vilket kan påverka aktivitetsutförande. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelser av att leva med reumatoid artrit : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Elin Engman; Hanna Salomonsson; [2021]
  Nyckelord :reumatoid artrit; personer; upplevelser; kvalitativ innehållsanalys; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Reumatoid artrit, som även benämns för ledgångsreumatism, är en av alla reumatiska sjukdomar. Reumatoid artrit är en kronisk, autoimmun sjukdom som är genetiskt betingad. Att leva ett bra liv trots reumatoid artrit, kan vara en utmaning. LÄS MER

 3. 3. ATT LEVA MED REUMATOID ARTRIT OCH DESS PÅVERKAN PÅ DAGLIGT LIV

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Rebecca Lindkvist; Erica Persson; [2020]
  Nyckelord :dagligt liv; reumatoid artrit; kvalitativ litteraturstudie; omvårdnad; påverkan;

  Sammanfattning : Lindkvist, R & Persson, E. Att leva med reumatoid artrit och dess påverkan på dagligt liv. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av sjuksköterskeledd mottagning hos patienter med reumatoid artrit : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Kristina Backlund; Jessica Höök; [2017]
  Nyckelord :Experience; Rheumatoid arthritis; nurse; nurse-led clinic; Erfarenhet; Reumatoid artrit; sjuksköterska; sjuksköterskeledd mottagning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Kronisk ledgångsreumatism eller Reumatoid Artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom och är den vanligaste artritsjukdomen vars huvudsymtom är ledvärk. RA finns i alla folkgrupper, dock med varierande prevalens. I Skandinavien ligger prevalensen på ca 0,7 %. LÄS MER

 5. 5. Designing a preventive health application : How to motivate and empower users

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Anna Movin; [2015]
  Nyckelord :Design; persuasive technology; behavioural change; lifestyle change; health interventions; captology; rheumatoid arthritis; research through design; Design; beteendeförändrande design; ledgångsreumatism;

  Sammanfattning : As the research field about persuasive technologies is growing there is a need to consider how we design motivating tools that empower users. This paper aims to raise this discussion by analysing the Motivational Technologies framework. LÄS MER