Sökning: "Ledningssystem för informationssäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Ledningssystem för informationssäkerhet.

 1. 1. INFORMATIONSSÄKERHET I SVENSKA KOMMUNER Utmaningar, brister och faktorer för ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Alexander Martinsson; Andreas Fredrikson; Josef Gunnarsson; [2023-11-16]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; Cybersäkerhet; Systematiskt informationssäkerhetsarbete; Ledningssystem för informationssäkerhet; Metodstöd; ISO 27000; MSB;

  Sammanfattning : Sverige är en av de ledande nationerna i EU när det kommer till digitalisering, men utvecklingen av cybersäkerhet har inte följt med i samma takt som den digitala utvecklingen och det finns allvarliga brister i informations- och cybersäkerheten inom offentlig sektor i Sverige. Denna studie syftar till att identifiera eventuella brister, utmaningar eller faktorer som leder till ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete i svenska kommuner. LÄS MER

 2. 2. IT-säkerhet på ett IT-konsultbolag i Uppsala : Medarbetares medvetenhet och acceptans gällande ledningssystemet för informationssäkerhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jeanette Magnusson; Ellen Lindefelt; [2023]
  Nyckelord :IT-säkerhet; Ledningssystem för informationssäkerhet; ISO 27000; acceptans; medvetenhet; fallstudie;

  Sammanfattning : Digitaliseringen av det svenska samhället har framskridit i snabb takt där faktorer som Covid-19 pandemin har bidragit till ett ökat användande av digitala lösningar. Med denna digitalisering följer också en ökning i potentiella IT-säkerhetshot inte minst gentemot företag. LÄS MER

 3. 3. Informationssäkerhetspolicyer i svenska SMF : Utmaningar och hinder

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Oscar Persson; Nils Notelid; [2023]
  Nyckelord :Information Security Policy ISP ; Information Security; Small and Medium-sized Enterprises SME ; Information Security Management System ISMS ; Policy compliance; Informationssäkerhetspolicy ISP ; Informationssäkerhet; Små och medelstora företag SMF ; Ledningssystem för informationssäkerhet LIS ; Policyefterlevnad;

  Sammanfattning : Information security is an important focus area in our business climate, where cyberattacks pose a growing threat. To address the increasing threat landscape, it is crucial for companies to establish guidelines and regulations on how employees and companies should act to maintain information security. LÄS MER

 4. 4. Hur ISO 27001 certifierade företag utvecklar sina anställdas Kunskap, Attityd och Beteende mot Informationssäkerhetsmedvetenhet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Sebastian Istiphan; Alexander Biller; [2023]
  Nyckelord :KAB; Knowledge; Attitude; Behavior; Information Security Awareness; ISO 27001; Information Security.; KAB; Kunskap; Attityd; Beteende; Informationssäkerhetsmedvetenhet; ISO 27001; Informationssäkerhet.;

  Sammanfattning : Många företag har idag ett stort ansvar att hålla information säker. Med människor som jobbar med informationen hos företag följer därför arbetet med att stärka informationssäkerhetsmedvetenheten, vilket kan göras genom att bland annat implementera ett ledningssystem för informationssäkerhet efter standarden ISO 27001. LÄS MER

 5. 5. Kritiska faktorer vid förarbetet inför implementeringen av LIS-system i verksamheter : En kvalitativ studie kring förstudiearbetet inför implementeringen av ett ledningssystem för informationssäkerhet i verksamheter samt dess påverkan på användbarhet i verksamheten

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Informationssystem och digitalisering; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Tove Rudöfors; Tilde Bjelke; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Informationssäkerhet är ett område som blir allt mer relevant i takt med att samhället blir allt mer digitalt. Digitaliseringen resulterar i ett ökat behov av informationssäkerhet hos organisationer och företag då de blir alltmer sårbara för hot som IT-bedrägeri, obehöriga användare och attacker. LÄS MER