Sökning: "Ledningsteori"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Ledningsteori.

 1. 1. Kommunikation och relationsskapande processer är en förutsättning för ett distribuerat ansvar

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Daniel Remnås; [2022]
  Nyckelord :Ledningsteori; ledarskapsteori; organisationsteori; uppdragstaktik; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Inom ledningsteorin och ledarskap diskuteras effekterna av en decentraliserad ledning. Vilka fördelar och nackdelar påvisar ett distribuerat ansvar i förhållande till en centraliserad ledningsprocess? Forskningsfältet har tidigare varit delat mellan två paradigm, ledarskapsteorins humanistiska och organisationsteorins strukturella perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Making material handling more efficient : reduction of non-value-adding activities at a wood products company

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Karin Gyllengahm; [2020]
  Nyckelord :ABC analysis; agility; business modelling; inventory; inventory layout; lean; material handling; operations management; order picking; value stream map; VSM; ABC analys; affärsmodellering; flexibilitet; lager; lagerstruktur; materialhantering; operativ ledningsteori; orderplockning; värdeflödesanalys;

  Sammanfattning : The forest industry is one of the most important businesses in Sweden, accounting for 9-12 percent of the Swedish industry's total occupation, export, turnover, and added value. Although the investments made by the Swedish forest sector reached a new record during 2017, the industry stills struggle with low profitability. LÄS MER

 3. 3. Van Crevelds teori om ledning : En logisk prövning

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Johan Helenius; [2012]
  Nyckelord :ledning; van Creveld; organisationsteori; ledningsteori; visshet; ledningsprocess; Boyd; command and control;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar och prövar den ledningsteori som är framlagd av Martin vanCreveld i boken ”Ledning i krig”. Prövningen tar sin utgångspunkt i Poppers metod omteoriprövning. Van Crevelds slutsatser testas först internt och sen överses teoribilningenslogiska form. LÄS MER